Експрес-доповідь про правопорушення в Харківській області, страница 8

_______________

* Кількість осіб, відносно яких винесені постанови (рішення) про накладення адміністративних стягнень, не відповідає кількості осіб за видами адміністративних стягнень через специфіку відображення показників (конфіскації та оплатному вилученню предметів) у звіті.


2.15.  КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКІ ПРИТЯГНУТІ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЗА ВИДАМИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

(тис.)

1990

1995

2000

2001

2002

Всього по області

337,8

1398,0

515,2

355,8

384,8

 в галузі охорони праці і здо-

ров’я населення

8,7

9,2

6,3

7,9

9,8

 що посягають на власність

4,9

9,8

1,6

1,2

0,7

у тому числі:

 дрібне розкрадання держав-

 ного або колективного майна

4,9

9,6

1,6

1,1

0,6

 в галузі охорони природи,

 використання природних ре-

сурсів, охорони пам’яток

історії та культури

2,3

4,8

8,5

7,9

7,8

 в промисловості, будівницт-

ві та у сфері використання

паливно-енергетичних ресурсів

4,0

2,5

5,4

5,3

3,4

 у сільському господарстві,

порушення ветеринарно-сані-

тарних правил

4,7

4,2

8,6

9,5

7,7

 на транспорті, в галузі шля-

хового господарства і зв’язку

191,4

1071,2

285,2

157,6

192,7

 в галузі житлових прав гро-

мадян, житлово-комунального

господарства та благоустрою

1,7

5,3

4,0

4,4

4,3

 в галузі торгівлі, громадського

харчування, сфері послуг, в

галузі фінансів і підприємницькій

 діяльності

7,7

71,3

49,7

30,7

35,4

 в галузі стандартизації, якості

продукції, метрології та

 сертифікації

0,5

1,9

1,5

1,8

1,7

 що посягають на громадський

порядок і громадську безпеку

96,9

189,5

108,1

89,3

86,9

у тому числі

 дрібне хуліганство

21,0

45,4

21,5

16,6

15,7

 розпивання спиртних напоїв

  у громадських місцях і поява

   у громадських місцях у

  п’яному вигляді

48,4

113,2

65,0

60,2

61,3

 що посягають на встановлений

 порядок управління

15,0

28,3

36,3

40,2

34,4