Експрес-доповідь про правопорушення в Харківській області, страница 7

2002

Відсотків до кількості засуджених за відповідні злочини

Всього засуджено

1506

10,8

З них злочини

проти основ національної безпеки України

-

-

Проти життя та здоров’я особи

67

6,7

Проти волі, честі та гідності особи

1

33,3

Проти статевої недоторканості особи

7

11,7

Проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

-

-

Проти власності

1154

15,1

У сфері господарської діяльності

1

0,4

Проти довкілля

-

-

Проти громадської безпеки

29

4,1

Проти безпеки виробництва

-

-

Проти безпеки руху та експлуатації транспорту

70

14,1

Проти громадської порядку та моральності

104

13,3

У сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення

61

3,2

У сфері охорони державної влади, місцевого самоврядування та об’єднань громадян

10

2,4

У сфері використання електронно-обчислювальних машин, (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж

-

-

У сфері службової діяльності

-

-

Проти правосуддя

2

1,0

Проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)

-

-

Проти миру, безпеки людства та міжнародного порядку

-

-

Інші злочини

-

-


22.14.  КІЛЬКІСТЬ РОЗГЛЯНУТИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ

ПРАВОПОРУШЕНЬ  ТА РОЗПОДІЛ ОСІБ

ЗА ВИДАМИ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ

одиниця

виміру

1990

1995

2000

2001

2002

Кількість розгляну

тих адміністративних

 правопорушень,

всього по області

одиниць

355970

1429488

527725

368035

403119

Кількість осіб, від-

носно яких винесені

 постанови

(рішення)

осіб

364500

1429488

527803

368082

403129

у тому числі

винесені постанови

(рішення): про на-

кладення адмініст-

ративних стягнень

-``-

337808*

1397854*

515168*

355781

384784

Адміністративні

стягнення,основні

 попередження

-``-

36451

44805

71195

71984

77143

  штрафи

-``-

287496

1331906

425557

269828

293190

  конфіскація

-``-

2346

1970

152

62

48

  оплатне вилучен-

  ня предметів

-``-

10

87

-

-

-

 - позбавлення

спеціального права

-``-

7106

12297

6983

3639

3745

 - виправні роботи

-``-

1577

661

287

151

130

 адміністративні

  арешти

-``-

5161

7997

10665

10069

10474

Не виконано поста

нов в зв’язку з за-

кінченням

строку давності

одиниць

647

341

146

287

342