Вирахування значень теперішньої вартості витрат на оренду та купівлю, страница 3

Рік

Орендна плата з поправкою на податки

Втрачена податкова знижкана амортизацію

Всього грошового потоку

1 ДО 5

$18000

$6000

$24000

Це так, як в анюїтегі. Якщо ставку податку взяти 40%, то втрачена t7SnnO

податкова знижка становитиме *— х 0,40= $6000. Анюїтет стано-5років

вить $24000 як річний грошовий потік. Ділимо $75000 на $24000 і маємо 3,125. Таблиця теперішньої вартості анюїтету для 5 років пока­зує, що еквівалент купівельної ціни в цій задачі становить близько

18%.

3. Ні, бо БКЦ оренди становить 18% (порівняно з тим, що позика береться під 10% з урахуванням податкової знижки).


221 4. А. Грошовий потік оренди.

Рік

Грошовий потік

0

$19810

1-4

$11886

5

($7924)

(В доларах)

Рік

Борг

Інтереси

Основна сума боріу

1

80000

11200

12102

2

67898

9506

13796

3

54102

7574

15728

4

38374

5372

17930

5

20444

2862

20440

В. Грошовий потік купівлі.

(В доларах)

Рік (1)

Сшіага позшах (2)

tarepeca (3)

OTKB Амортезація (4)-(2)+(3)

Всього

Заощадасені подаохв (5)-0,40(4)

І^юшовий потах (6)-(l)-(5)

1

23302

11200

12000

23300

9280

14022

2

23302

9506

17600

27106

10842

12460

3

23302

7574

16800

24374

9750

13552

4

23302

5372

16800

22172

8869

14433

5

23302

2862

16800

19662

7865

15437

В. Теперішня вартість оренди (платежі дисконтовані під 9%) = $19810 + $11886(3,240) - $7924(0,650) ' $53167.

Г. Теперішня вартість грошового потоку купівлі.


222

Рік

Грошовий потік (1)

РУІРза9%* (2)

Теперішня вартість потоку (якщо машина буде куплена) (3) = (1) х (2)

1

$14022

0,917

$12858

2

$12460

0,842

$10491

3

$13552

0,772

$10462

4

$14433

0,708

$10219

5

$15437

0,650

$10034

Теперішнй вартість грошового потоку =

$54064

*) Примітка: 9% - це приблизна вартість позики під 14% з ураху­ванням податку. Отже, грошові потоки купівлі дисконтуються під 9%. Грошовий потік оренди має нижчу вартість, отже, оренда рекомен­дується.

5. $60000 = х + (PVIFA за 15%, 4 роки) x x, де:

x = річна орендна плата. Тоді $60000 = х + 2,855 х х

$60000 '   3,855 х - $15564