Вирахування значень теперішньої вартості витрат на оренду та купівлю

Страницы работы

Содержание работы

Таблиця 12-4. Теперішня вартість витрат на купівлю.

рік

Суми погашення позики (1)

Інтерес (2)

Амортизаційні відрахування* (3)

Витрати, що вираховуються за оподаткування: інтерес + амортизація (4)- (2) +(3)

Податкові знижки за 40% (5)

Сума погашення позики з урахуванням податкових знижок (б)- (1)- (5)

Фактор теперішньої вартості за 7% (7)

Теперішня вартість сум погашення позики (8)- (6) х (7)

1

$13800

$3000

$7500

$10500

$4200

$9600

0,935

$8976

2

$13800

$3000

$11000

$14000

$5600

$8200

0,873

$7158

3

$13800

$3000

$10500

$13500

$5400

$8400

0,816

$6854

4

$13800

$3000

$10500

$13500

$5400

$8400

0,763

$6409

5

$13800

$3000

$10500

$13500

$5400

$8400

0,713

$5989

Теперішня вартість витрат на купівлю =

$35386

* Норми річних амортизаційних відрахувань визначені згідно з системою прискореного компенсування витрат. Вони становлять 15%, 22%, 21%, 21% відповідно з 1-го по 5 роки.


217

рогів. Є два способи профінансувати новий верстат. Пер­ший - ще позичити $50000 під 12% і 5 років сплачувати щорічно по $13800 основної суми боргу й інтересу. Припу­стимо, що річний інтерес становить $3000. Другий — це орендувати обладнання за щорічну плату $11000 протягом 5 років.

Припустимо, що компанія сплачує податок 40% і в разі купівлі обладнання його ліквідаційна вартість дорівнюва­тиме нулю. Що краще вибрати — оренду чи купівлю? Розв'язок: Як пояснено раніше, варіант з нижчою теперішньою вар­тістю витрат має перевагу. В таблиці 12-3 показані значен­ня грошових потоків та теперішньої вартості оренди.

Таблиця 12-3. Теперішня вартість витрат на оренду. (В доларах)

Ик

Орендна плата (1)

Податкова чтпгтя (2)

Грошовий шґгіх (3)- (1)- (2)

Фахтор теперішньої вартосп (4)

Теперішня вартість грошового потопу 5 - (3) x (4)

0

11000

0

11000

1000

11000

1

11000

4400

6600

0,935

6171

2

11000

4400

6600

0,873

5761

3

11000

4400

6600

0,816

5385

4

11000

4400

6600

0,763

5035

5

11000

4400

6600

0,713

3137

Теперішня вартість витрат на оренду -

$30215

Податкова знижка на орендну плату у колонці 2 таблиці 12-3 вирахувана шляхом перемноження суми орендної плати з колонки І на податкову ставку 40%. Грошовий потік у колонці 3 — це орендна плата після утримання податкових знижок. Фактор теперішньої вар­тості за 7% використовується для дисконтування грошового потоку. Зверніть увагу на те, що ці 7% є вартістю позики під 12% з врахуван­ням податків [ 012 х(1,00 - 0,40)- 0,072 або 7,2%]. Підставою викори­стовувати величину 7%, що враховує податки, служить те, що цифри грошових доходів включають податкові знижки. Щоб уникнути под­війного врахування податкових знижок, грошові доходи мають завжди дисконтуватись за ставкою, скоригованою на податки, яка в нашому прикладі становить приблизно 7%. Загальна теперішня вартість вит­рат на оренду дорівнює $30215.

Наступний крок - порівняти ці цифри із значенням теперішньої вартості витрат на купівлю, яке підраховано в таблиці 12-4.


218

У таблиці 12-4, в колонці 1, наведеш суми щорічного погашення позики. Від цих сум треба відняти податкові знижки на інтереси і на амортизаційні відрахування. Податкова знижка, як показано у колонці 5, вирахувана шляхом перемноження інтересів і амортизаційних від­рахувань на ставку 40% податку. У колонці б наведені очищені суми погашення позики, що вираховуються шляхом віднімання податкових зкижок від річних сум погашення позики. У колонці 8 була визначена теперішня вартість сум погашення позики - загальна її вартість стано­вить $35386. Для цього використовувалось значення фактора тепе­рішньої вартості за 7%.

Теперішня вартість витрат на оренду нижча ніж $35386, отже, вибір оренди економніший. (Як показано в таблиці 12-3, теперішня вартість оренди становить лише $30215). За грубими підрахунками, компанія АБВ заощадила б $5171 поточних доларів, якби не купувала, а взяла обладнання в оренду ($35386 - $30215 - $5171). Без такого аналізу могло б статися так, що фірма вирішить взяти в банку позику $50000, закупить обладнання та й втратить можливість заощадити $5171. Перш ніж вирішити, орендувати чи купувати, завжди робіть пос­лідовний аналіз, порівнюючи витрати.

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

Еквівалент купівельної ціни оренди це ставка дисконта, яка при­рівнює теперішню вартість орендної плати та втрачених подат­кових знижок до купівельної ціни майна. Коли опиняєтесь перед вибором, що економніше оренда чи купівля, рекомендується крок за кроком з допомогою показника чистої теперішньої вартості робити порівняльний аналіз. Без цих аналітичних прийомів у вив­ченні варіантів фірма може втратити велику суму грошей.

ЗАКРІПЛЕННЯ ГОЛОВНОГО

ЧИ ЗАСВОЇЛИ ВИ ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ? 1. Що такс оренда?

2. Яка головна різниця міх операційною і капітальною орендами?

3. Оренда - це актив чи пасив?

4. Які основні переваги оренди?

5. Визначте еквівалент купівельної ціни оренди.

ТЕРМІНИ ДЛЯ ЗАУЧУВАННЯ Еквівалент купівельної ціни Орендар

Капітальна оренда Орендодавач Фінансова оренда Операційна оренда


Похожие материалы

Информация о работе