Аналіз методів оцінки персоналу, які використовується на ЗАТ „ХВЗ” (Висновки дипломної роботи)

Страницы работы

Фрагмент текста работы

ВИСНОВКИ

На сучасному етапі розвитку особлива увага приділяється процесам управління персоналом, відповідності підприємства стратегічним задачам. Стратегія формує можливості ефективного використання трудового потенціалу. Сучасні методи оцінки персонала можуть виявити ступінь відповідності особистих якостей працівника, кількісних і якісних результатів його діяльності визначеним вимогам. Виникає необхідність створення системи оцінки персоналу, кадрового менеджменту, яка дозволяє досягати адміністративні, інформаційні та мотиваційні цілі. Проведення оцінки персоналу спрямовано на формування найбільш працездатного складу співробітників.   

Об’єктом дослідження дипломної роботи є ЗАТ „ХВЗ”. У попередні роки заводом випускалося до 800 тис. шт. велосипедів у рік. Починаючи з 1993 року, у зв'язку з порушенням економічних зв'язків, гіперінфляцією, ростом цін на енергоносії, матеріальні ресурси, відсутністю оборотного кошту, почався різкий спад обсягів виробництва. Зараз освоєн випуск нових велосипедів і запасних частин.

Облікова кількість штатних працівник у 2003 в порівнянні з 2002 роком зменшилася на 2,16 % або на 19 осіб. При цьому об’єм випуску прдукції теж зменшився. Майже на 10% зменшилася кількість працівників у віці 15-28 років. Це пов’язано з тим, молодь звільняється з роботи на ЗАТ “ХВЗ” для того, щоб знайти кращі умови праці. Чисельність працівників, яки отримують пенсію за віком збільшилась, ця тенденція якщо буде продовжуватися і надалі може привести до низьких показників в роботі всього підприємства. В 2003 році в порівнянні з 2002 роком темп росту продуктивності праці працівника зменшився на 3,91 %. Фонд оплати праці при цьому майже не змінився, що призвело до росту середньомісячної заробітної плати одного працюючого на 10,28 грн. в місяць.

Висновок, який можна зробити проаналізовав прибуток підприємства, такий – всі показники 2003 року в порівнянні з 2002 роком значно погіршилися. В цьому році підприємство одержало збиток.

В результаті проведеного аналізу методів оцінки персоналу, які використовується на ЗАТ „ХВЗ” можно зробити висновок, що на підприємстві недостатньо ефективно використовуються сучасні методи оцінки персоналу та потребують подальшого удосконалення. Дослідження показали, що на підприємстві з метою поліпшення кадрового менеджменту слід періодично проводи таку оцінку персоналу, яка змогла б реально відзеркалити стан кадрів підприємства, допомогти знайти резерви росту продуктивності праці, які в свою чергу поліпшать економічні показники діяльності підприємства.

Маркетингові дослідження показали, що у зв’зку з тим, що спостерігається збільшення попиту на дитячу велопродукцію, на наступний рік планується збільшення таких видів продукції, як підліткові велосипеди (на  20%) та дитячі велосипеди (на  70%). Також слід продовжувати випуск офісної меблі. Для цього слід збільшити її випуск на наступний рік на  15%.  Крім того плануються випуск нових видів велосипедів: „Старт-шосе” (рік випуска 2004, обсяг випуску – 339 шт. або 18,8 тис. грн.), „Турист” (рік випуску – 2004, обсяг випуску – 644 шт. або 35,2 тис. грн) та „Горний” (рік випуску – 2005, обсяг випуску – 260 шт. або 14,5 тис. грн.). був спрогнозован обсяг реалізації, який склав 7051,31 тис. грн.

Для підвищення ефективності кадрового менеджменту

Похожие материалы

Информация о работе