Мотивація і стимулювання персоналу

Страницы работы

Фрагмент текста работы

управлінню компанією, виконанню різних завдань і дотриманню строгої дисципліни будуть сприйматися підлеглими як гідний приклад, і будуть надихати їх на роботу, що відповідає чеканням керівництва. У короткому періоді може виявитися, що таке поводження керівництва і є ключем до мотивації. Але незабаром менеджери зауважують, що їхнім підлеглим не вистачає натхнення, відповідальності і бажання робити більше необхідного мінімуму.

Відсутність ентузіазму в роботі найчастіше спостерігається там, де спостерыгаэться недолік особистого інтересу в роботі. Як показано на мал. 13.1, проста модель процесу мотивації має три елементи: потреби, цілеспрямована поведінка, задоволення потреб.

Задоволення

потреб

 
 


Мал. 13.1 Процес мотивації

Намагаючись задовольнити свої потреби, люди вибирають ту чи іншу лінію цілеспрямованої поведінки. Робота в компанії теж являє собою один зі способів цілеспрямованої поведінки. Спроби просунутися на керівну посаду в компанії – це інший тип цілеспрямованої поведінки, спрямованої на задоволення потреби у визнанні. Для того, щоб просунутися по службовим сходам, людина повинна направити свою особисту енергію на досягнення певної організаційної мети. Таким чином, задача менеджера, який повинен мотивувати робітників, полягає в тому, щоб надати їм можливість задовольнити їхні особисті потреби в обмін на якісну роботу.

Роздратування мотивів відбувається під впливом стимулів, що виконують роль важелів впливу чи носіїв "роздратування", що викликають дію визначених мотивів. Розрізняють чотири основні види стимулів: примус, матеріальне та моральне заохочення, самоствердження.

Процес  використання різних стимулів для мотивування людей називається стимулюванням.

Стимулювання принципове відрізняється від мотивування, але, як правило, не всі економісти вказують на дану відмінність. Суть цієї відмінності полягає в тому, що стимулювання є одним з методів мотивації. Концепція стимулювання ґрунтується на застосуванні стимулів, як зовнішніх впливів на людину для координації його діяльності (наприклад, застосування покарання, заохочення, підвищення в посаді і т. ін.). Крім  стимулювання до мотивації відносять такі зусилля менеджера, що спрямовані на формування певної мотиваційної структури працівника. Менеджер розвиває і підсилює позитивні мотиви працівників і послабляє небажані. За допомогою виховної і загальноосвітньої роботи він організує таку мотиваційну структуру працівників, що надалі не вимагає додаткового стимулювання.

Таким чином, застосування виховання і навчання, як одного з методів мотивування людей, приводить до того, що самі члени виявляють

Похожие материалы

Информация о работе