Менеджмент персоналу: Рекомендації до самостійної роботи слухачів магістратури

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Форми самостійної роботи слухачів магістратури:

- Опрацювання державних нормативних джерел, підручників та навчальних посібників, монографій, словників.

- Конспектування літератури згідно з тематичним планом лекцій.

- Опрацювання лекційного матеріалу.

- Самостійне вивчення окремих питань на основі навчальної та додаткової літератури.

- Реферування наукових статей та інших друкованих джерел.

- Підготовка до виступів на семінарах.

- Виконання практичних вправ.

Питання для самостійного вивчення задаються після проведення відповідної лекції. Для їх вивчення слухачі магістратури  використовують рекомендовану та додаткову літературу. Контроль засвоєння матеріалу здійснюється на семінарських заняттях, а також протягом поточного та підсумкового контролю знань.

При самостійному опрацюванню першої теми: „Персонал організації як об’єкт менеджменту” слухачам рекомендується провести аналіз матеріалів у відповідних спеціалізованих виданнях та в Інтернеті стосовно ролі та місця персоналу в організації. Ґрунтовній підготовці сприятиме дослідження передового закордонного досвіду з питань управління персоналу (за основу доцільно брати приклади США, Великобританії, Германії, Японії, Китаю та ін. країн світової спільноти) (0,5 год.).

При самостійному опрацюванні теми „Методологія менеджменту персоналу” доцільно розглянути аспекти формування стратегії організації та місця і ролі HR-стратегії в ній. За основу необхідно брати прогресивні підходи вчених США та Великобританії, зокрема, кембріджський та оксфордський підходи стосовно формування стратегій організації (0,5 год.).

Тема „Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу” передбачає приділення основної уваги аналізу матеріалів СМІ, даних державної служби зайнятості щодо наявності вакансій в Україні та їх заповнення. Доцільно вивчити закордонний досвід забезпечення організацій персоналом, який відповідає вимогам високої майстерності та професіоналізму. На основі аналізу необхідно визначити тенденції розвитку вітчизняного та закордонних ринків робочої сили та, користуючись методом скорегованої екстраполяції, зробити висновки та надати відповідні рекомендації. Необхідно також проаналізувати особливості використання зовнішніх та внутрішніх джерел при заповненні вакансій в Україні на прикладі декількох підприємств різної форми власності (1 год.).

Самостійне опанування теми „Соціально-психологічні аспекти менеджменту” передбачає грунтовний аналіз методів соціології та психології і особливостей їх використання в процесі управління персоналом. При підготовці слід побудувати соціограму та соціоматрицю групи слухачів і зробити відповідні висновки. Особливу увагу доцільно приділити аналізу психологічних методів, які були зафіксовані при проходженні студентами типових практик та зробити висновок про їх вплив на ефективність загального управління організацією (0,5 год.).

Тема „Кадрова служба та кадрове діловодство” вимагає від студентів розглядання та аналіз існуючих кадрових документів, зразки яких мають місце в спеціалізованій літературі та демонструються під час проходження практики. При аналізі слід відзначити особливості ведення вітчизняного діловодства та зробити висновок відносно

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
67 Kb
Скачали:
0