Робочий зошит з розрахунку кошторисної вартості до курсової роботи з дисципліни "Економіко-фінансова діяльність підприємства", страница 15

 

 Будівництво : Ремонтні роботи кімнати матері і дитини будинку автовокзалу

 
 

 Розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису № 2-1-3

на ремонтні роботи стель 

 

 Номер пози- ции

л.із.

 Шифр і

номер

позиції

нормативу

 Кількість

 Норматив- но-розрахунковакошторисн

трудомікост

робіт,

 у прямих витратах

( робочих-будівників

і

робітників,що

обслуговують

машини),

 Усреднен-

ні коэф-

фициент

переходу

від норма-

тивно-

розрахункової

кошторисної

трудоміс ро

біт,  у пря-

мих вит-

ратах, до

трудом ро-

бітників,

заробітна

плата

 яких урахов.-

 у

загально

виробнич

витратах

Трудомі

сткість у

загально-

виробнич

витратах

 Усреднен-

на вартість

людино

-часу

роботни-

ків, заро

бітна пла-

та яких

урахов

 у загально виробнич.

витратах,

 I  блок.

Заробітна

плата в

загально виробничих

витратах,

 Заробітна

плата в

прямих

витратах,

 II  блок.

Відрахування- на соц

заходи відповідно з

законода-

вством,

 Усреднен-

ні пока-

зники для

визначення

засобів на

покриття

інших

статей

загально виробнич.

витрат,

 III блок.

Засоби на покриття

інших

статей

загально виробничих

витрат,

 Усього

загально виробнич

витрат,

 

люд.год

люд. год

гр.4хгр.5

грн.

грн.

гр.6хгр.7

грн.

грн.

(гр.8+гр.9)х

0,3942

грн./

люд. год

грн.

гр.4хгр.11

грн.

гр.8+гр.10+

гр.12

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

1

Р13-30-1

1

0,083

4,21

0,61

 

2

Р13-28-5

1

0,083

4,21

0,61

 

4

Р7-34-5

1

0,112

4,21

0,77

 

5

Р13-16-7

1

0,083

4,21

0,61

 

6

Р12-49-14

1

0,083

4,21

0,61

 

Усього:

 
 
 
 

 Крім того:  Засоби на оплату перших п'ятьох днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм

 

  ( графа 8 + графа 9 )*0,78% =

 
 

 Усього загально виробничих витрат -  грн.