Проектування і розрахунок одиночного звичайного стрілочного перевода, страница 2

Умовні позначення

Розмірність

м

м

град

мин

с

-

-

град

мин

с

-

-

м

Величина

300

8.3

0.0.007949

0.999968

0.035299

0.999377

0.181

Рис 1 Розрахункова схема стрілки з гостряком подвійної кривизн (для колії 1524 мм)

 Відстань між робочими гранями рамної рейки і гостряка в його корні –Un  визначається по формулі:

                                            

  Для правильного спряження кривизни гостряка перевідной кривої з хрестовиню необхідно, щоб виконувалась умова        

                                                         

Умова виконується.

 Ця вимога не звжди виконується. Тому, необхідно прийняти таку довжину прямої вставки, яку має задана хрестовина  kкр. В цьому випадку необхідно спочатку визначити довжину  прямої  вставки при

                                                                           

                                                                           

Приймаємо в подальших розрахунках значення

При цьому радіус перевідної кривої буде рівна :       

*                                       

*  

   

1.2.3 РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ХРЕСТОВИННОЇ ЧАСТИНИ.

В стрілочних переводах з гострыми хрестовинами ширина жолоба в горлі хрестовини  прийнята  tмм.

Щоб запобігти боковму тиску гребня колеса на робочу грань сердечника хрестовини необхідно,щоб в межах робочої частини контрейка, маюча довжину (рис.2), відстань між робочими гранями контрейки спеціального профіля і сердечника(гарантійна відстань) була:

 , а 

                                 

                                               

 Умова виконується.

Для того , щоб не утворювалось заклинювання колісних пар між контрейкою і вусовиком хрестовини , необхідно,щоб  відстань між

робочими гранями контрейки  вусовика ( F ) і ширина жолоба в межах

частини вусовика ( ) ,  паралельної відповідному напрямку

сердечника, відповідали умові:

F            ,           а         

                              14351437                        46  1474-1435

                                                                         46  39

Умова виконується 

Повна довжина контрейки ()  приблизно рівна її проекциї на прямий напрямок стрілочного перевода

      

                

     где

знаменник марки хрестовини;

     ширина сердечника хрестовини в перерізі (40мм)

     *запас як в сторону горла хрестовини, так і в сторону               сердечника(100мм)

     

на цій протяженості виконують або відгинання контрейки спеціального профіля, або стружку головки контрейки озвичайного профіля.

=1.031424

Проводимо перевірку придатності прийнятої марки хрестовини по параметру розсіювання енергії удара колеса в вусовик.

-знаменник заданої марки хрестовини або розглядаючої при її спряженні радіусом  з гостряком.

Визначаємо пову довжину вусовика і окремихх його частин:

;

      ;;                                                              ;

 мм;

.

                                                                                                                                                  

Контрейки і вусовики повинні бути такої довжини , щоб забезпечувалась

можливість постановки накладок з запасом 10-15 мм, т.е. для усовиков

і для контрейок

2.95+2.55-5.0298 > + 0.015

  Визначення ординат перевідної кривої виконується з допомогою ПЕВМ.

  1.2.4 РОЗРАХУНОК ДОВЖИНИ РАМНИХ РЕЙОК

      Довжина рамних рейок у існуючих стрілочних переводах рівна 25 або 12,5 м.

Рзрахункові схеми для визначення довжини

  а) нормальної;

    б) минимальної.

  Довжина рамної рейки визначається як

                                                       ,                                                 

  де

         - довжина переднього вильоту рамної рейки;      

         - довжина кореневого вильту рамної рейки;

          - довжина горизонтальної проекциї гостряка.

                                

  Довжину переднього вильоту визначаємо як

                                                                                              

  де