Проектування і розрахунок одиночного звичайного стрілочного перевода

Страницы работы

Содержание работы

1 ПРОЕКТУВАННЯ І РОЗРАХУНОК ОДИНОЧНОГО

 ЗВИЧАЙНОГО СТРІЛОЧНОГО ПЕРЕВОДА

Метою проектування являється розрахунок геометричних розмірів одиночних стрілочних переводів , з допомогою яких виконується їх розбивка для укладки при забезпеченні вимог плавності і безперебійності руху поїздів і обов’язкового використання типових елементів випускаючої стрілочної  продукції.

1.1 ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ

- стрілочний перевод підлягає реконструкції;

- ширина колії  по  стрілочному переводу - 1524 мм ;

- тип переводу -  Р65;

- епюра шпал – 1840  шт/км;

- марка хрестовини - 1/11;

- швидкість руху поїздів по прямій колії - 120 км/год;

- швидкість руху поїздів по боковій колії- 42 км/год.

1.2 РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

      ЕЛЕМЕНТІВ СТРІЛОЧНОЇ ЧАСТИНИ ПЕРЕВОДУ І ВИБІР МАРКИ ХРЕСТОВИНИ

       При проектуванні любого стрілочного переводу , в залежності від призначення і вихідних даних, хід рішення задачі оприділення основних параметрів вказаного перевода може іти по різним варіантам . Як правило, всі різновиди вариантів рішення  задачі зводиться до підбору типу і марки стрілочного переводу, і розрахунку основних параметрів по заданим експлуатаційним умовам.

       Для забезпечення  комфортабельної їзди пасажирів і плавності руху рухомого складу його геометричні параметри повинні задовольняти слідуючі вимоги :

     - при русі на боковий напрямок величина непогашеного доцентрового прискорення не повинна перевищувати допустимого значення м/с2;

     - зміна величини непогашеного прискорення за одиницю часу не повинно превищувати допустимої величини  м/с2 для стрілочних переводів марок     1/9, 1/11 и 1/18;

     -  параметр втрати кінетичної енергії ( W0 ), із-за удара гребня  в гостряк не повинен перевищувати  допустимої величини   

   Допустимі значення параметра втрати кінетичної енергії при величині максимального зазора  = 36 мм  і  ширині колії 1524 мм равны  = 0,66 км2/год2.

   Для забезпечення плавності руху рухомого складу по боковому напрямку стрілочного  переводу радіус переводної кривої (Rn) повинен задовольняти слідуючі умови:

                                                                                          

 і                                                  

                                                     

 де

       12,96 и 46,66 – коефіцієнт, дозволяючий підставляти в формулу швидкість км/год, а  допустиму  величину непогашеного прискорення в м/с2;

              L –довжина повної колісної бази екіпажа, L = 31.061м.

м

1.2.1 ОПРИДІЛЕННЯ ВЕЛИЧИНИ ПОЧАТКОВОГО КУТА ГОСТРЯКА І

    РАДІУСА  ЙОГО  КРИВИЗНИ  В  ЗОНІ   УДАРУ.   ВИБІР ТИПУ

КОРІННОГО КРІПЛЕННЯ  І  КОНСТРУКЦІЇ  ГОСТРЯКА.

   Так як умовами проектування передбачено підвищення швидкості руху на бокову колію , необхідно оприділити значення максимальної величини початкового кута гостряка - . Для цього оприділяється величина радіуса гостряка для мінімально можливого початкового кута = 0016’0017’:

                                                .

                                           м             

  Оприділяєм величину початкового кута гостряка , максимально можливого для заданої  швидкості  руху поїздів:

                                                                           

                                  

  Перевіряємо умову                                                                     

                                           

 Умова виконується , приймаємо в подальшому розгляді гостряк типу Р65 довжиною  l0 =8.3 м.

Так як   приймаємо в проектуванні гостряк подвійної кривизни.

1.2.2 ОПРИДІЛЕННЯ СТРІЛОЧНОГО КУТА І ВИБІР МАРКИ ХРЕСТОВИНИ. ОПРИДІЛЕННЯ ДОВЖИНИ ПРЯМОЇ ВСТАВКИ.

   Для вибору марки хрестовини типової конструкциї оприділяється  величина стрілочного кута .

                                                                        

            

   Щоб запобігти подальшим помилкам і неточностям приймаємо округлення тригонометричних функцій до шостого знака після коми, а лінійні розміри з точністю до 0.001м (1мм).

Похожие материалы

Информация о работе