Порівняльна економічна ефективність інвестицій двох варіантів проектів

Страницы работы

Содержание работы

III. Сравнительная экономическая эффективность инвестиций двух вариантов проектов

Якість інвестиційного проекту, який приймається для реалізації, в значній мірі залежить від повноти розгляду різних варіантів цього проекту. Варіюванням можна добитися зменшення первісних капітальних витрат, вартості будівельно-монтажних робіт, скорочення строків будівництва, зниження матеріальних і трудових ресурсів, зменшення шкідливої дії на навколишнього середовище, зниження поточних витрат виробництва, поліпшення соціального забезпечення робітників.

Варіанти, які порівнюються, повинні відповідати умовам порівняння і аналізу. Також темпи інфляції для однойменних ресурсів повинні прийматися для всіх варіантів однаковими.

Для оцінки загальної економічної ефективності інвестиційних проектів на залізничному транспорті може використовуватися система показників:

-  інтегрований ефект;

-  індекс і норма рентабельності інвестицій;

-  термін окупності інвестицій.

З метою вибору варіантів інвестицій використовуються показники економічної ефективності, які ураховують лише ті вартісні частини, які змінюються у варіантах, що порівнюються. Одним із таких показників є порівнювальна величина інтегрованого економічного ефекту.

Інтегрований ефект Еінт представляє собою суму різниць між результатами та інвестиційними витратами за розрахунковий період, приведених для одного року (як правило, витрати приводяться для початкового року).

,                                                (3.1)

Де Тр – розрахунковий період, р.,

      Rt – результат за рік t,

      Kt – інвестиційні витрати за рік t,

       - коефіцієнт дисконтування.

Коефіцієнт дисконтування при постійній нормі дисконту Е, дорівнює: 

 =1/(1+Е)t,                                                               (3.2)

З урахуванням того, що норма дисконту змінюється протягом часу

=1/,                                                       (3.3)

де Ек – норма дисконту за рік t.

Інвестиційні вкладення за умови невеликих строків будівництва (до трьох років) можуть бути одноразовими (в початковий рік К0).

У цьому випадку, а також тоді, коли результати постійні за роками (прибуток від перевізного процесу), формула інтегрованого процесу приймає вид:

 ,                                                        (3.4)

де R – результати за рік;

     В – витрати за рік.

Ефективність будівельної частини проекту оцінюється тривалістю інвестиційного циклу Тс і його ресурсоємкість (трудоємкістю, матеріалоємністю, енергоємністю, обсягами капітальних вкладень). Чим менше Тс і менше сумарні витрати ресурсів, тим ефективніше проект.

Похожие материалы

Информация о работе