Розрахунок колони крайнього ряду, страница 4

          Результат розрахунку підтверджують, що прийняті розміри перерізу нижнього поясу та його армування задовольняють умовам розрахунку по І та ІІ групам граничних станів.

5.5.2. Розрахунок верхнього поясу

          Максимальне розрахункове  зусилля в стрижнях (5-д) та (6-е) N=890 кН. Так як  зусилля в інших панелях поясу мало відрізняються від розрахункових, то для уніфікації конструктивного рішення всі елементи верхнього поясу з врахуванням  армуємо по зусиллю N=845 кН

          Приймаємо арматуру класу АІІІ, Rs=365МПа. Переріз поясу b*h=25*30 см, довжина панелі l=301см, розрахункова довжина l0=271см

Відношення l0/b=271|25=10.8<20 та l0/h=271/30=9

          Пояс розраховуємо на позацентровий стиск з врахуванням тільки випадкового ексцентриситету 1см, який дорівнює 1/30h = 300/30=1 см, та більше ніж 1/600l=301/600=0,5см

          Перевіряємо несучу здатність перерізу

845000<0.868(19.8*750+365*8.04)*(100)=1380000H

Умова задовольняється

Для визначення  попередньо конструктивно задається відсотком армування % та обчислюємо: що відповідає 4 0 16 АІІІ, As=8.04см2

Відношення Ned/N=695/845=0.823

Визначаємо умовну критичну силу Ncr

Граничне значення відносно висоти стиснутої зони бетону

Відношення повздовжньої сили

Значення

При потрібна площа симетрично розташованої арматури

<0

Отримуємо відємне значення, а значить, згідно розрахунку на позацентровий стиск з врахуванням впливу прогину при прийнятому перерізі 25*30 см арматура не потрібна. Залишаємо розміри перерізу верхнього поясу однаковими з нижнім поясом та армування по розрахунку при випадковому ексцентриситеті 4 0 16 АІІІ

5.7. Розрахунок елементів решітка

          Розглянемо перші розкоси (а-б) та (и-к), які підлягають розтягненню максимальним  зусиллям N=115кН (Ned=95кН) , а з врахуванням коефіцієнту =0,95, N=115*0,95=109,25кН та Ned=96*0.95=90.25кН

          Переріз розкосів 25*15см, арматура класу АІІІ, Rs=365МПа

          Потрібна площа робочої арматури з умови міцності

Приймаємо 4 0 12 АІІІ, As=4.52 cм2

Відсоток армування

Визначаємо ширину довготривалого розкриття тріщин при дії зусилля від постійних та довготривалих навантажень, що враховують з коефіцієнтом

          Прийнятий переріз розкосу по довготривалому розкриттю тріщин задовільняє умови.

          Інші розтягнуті розкоси та стійки, для яких значення зусиль менше, ніж для крайніх розкосів, армуємо конструктивно 4 0 10 АІІІ, As=3,14 cм2

Відсоток армування ,

Несуча здатність перерізу

Розраховуємо найбільш завантажені розкоси (в-г) та (ж-з), N=150*0.95=142.5кН.

Геометрична довжина розкосів l=384см, розрахункова 346см

          Розрахунок розкосів ведемо як позацентрово стиснутих елементів з врахуванням випадкового ексцентриситету la=h/30=15/30=0.5 см, la=l0/600=346/600=0.58см та не менше 1 см, приймаємо la=1 см

          Відношення l0/h=346/15=23>20, розрахунок виконуємо з врахуванням впливу прогину на значення ексцентриситету повздовжньої сили.

          Приймаємо симетричне армування перерізу,

 

          Потрібна площа перерізу арматури з умови:

Приймаємо з конструктивних міркувань 4 0 10 АІІІ, As=3.14см2,

          Аналогічно конструктивно армуємо всі останні стиснуті розкоси, так як зусилля в них менші ніж для розкосу (в-г).