Розрахунок колони крайнього ряду, страница 3

Елементи

Познач стриж

Зусилля , Кн.

Елементи

Познач стриж

Зусилля , Кн.

Від пост та довготривалих навант

Повне завантаж

Від пост та довготривалих навант

Повне завантаж

1

2

3

4

1

2

3

4

Верхній пояс

2-а

-650

-790

Розкоси

а-б

+95

+115

3-б

-787

-835

в-г

-123

-150

4-в

-667

-810

г-д

-49,4

-60

5-д

-732

-890

е-ж

-49,4

-60

6-е

-732

-890

Ж-3

-123

-150

7-з

-667

-810

и-к

+95

+115

8-и

-687

-835

Стійки

Б-В

+33

+40

9-к

-650

-790

Д-Е

+61,8

+75

Нижній пояс

1-а

+585

+710

З-И

+33

+40

1-г

+765

+930

 

1-ж

+765

+930

 

1-к

+585

+710

 

5.5. Розрахункові характеристики бетону та арматури

Для бетону класу В40 при , Rb=1.98 кН/см2, Rbt=0.126 кН/см2,

 Rbtser=0.21 кН/см2, Eb=3250 кН/см2

Міцність бетону  до моменту обтиснення

Rb=2,8 кН/см2

Для арматури класу АV

Rs=68 кН/см2, Rsser=78.5 кН/см2, Es=1.9*104 кН/см2

Для класу АІІІ, d≥10мм, Rs=36,5 кН/см2, Es=2*104 кН/см2

Значення контролюючого напруження арматури при натягу на упори:

- для арматури класу AV,

 

Міцність бетону до моменту відпускання натягнення напруженої арматури

Rb=2,8 кН/см2

5.6. Розрахунок елементів ферми

Коефіцієнти надійності по призначенню

5.6.1. Розрахунок нижнього поясу

Розрахунок по граничним станом першої групи на міцність

          Максимальне розрахункове зусилля згідно табл. Приймаємо по стрижню N=930*0,95=885кН

          Визначаємо площу перерізу напруженої арматури:

Приймаємо 4 0 20 АV, AS=12.56 см2

Розрахунок по граничним станам другої групи. Згідно Сніп конструкції з напруженої проволоченої арматурою класів В-ІІ та ВР-ІІ, також зі стрижневою арматурою класу AV відносяться до третьої категорії тріщиностійкості. Відповідно до цієї категорії розрахунок виконуємо при дії розрахункових, або нормативних навантажень.

          При розрахунку нижнього поясу на тріщиностійкість рекомендовується враховувати згинаючі моменти, що виникають в результаті жорстокості вузлів, введенням коефіцієнту

          Розрахункове  зусилля дорівнює:

- при врахуванні усіх навантажень з коефіцієнтом надійності по навантаженню  N=885 кН

- при врахуванні усіх навантажень з коефіцієнтом надійності по навантаженню

          Розрахунок нижнього поясу по утворенню та розкриттю тріщин зведеної до таблиці

Табл.. 1 Розрахунок нижнього поясу по утворенню, розкриттю та закриттю тріщин

Вид розрахунку та формула

Розрахунок при армуванні стрижнями AV

1

2

Розрахункове  зусилля N, кН

Розрахункове  зусилля N, кН

885

740

Приведений переріз, см2, Ared=A+£Asp

823

Прийняті характеристики:

-  контролююче напруження при натягненні

-  міцність бетону при обжатті

-  коефіцієнти точності натягнення арматури при підрахунку втрат

-  коеф. Точності натягнення арматури при розрахунку по утворенню тріщин

0,9*785=700

0,7*40=28

1

0,9

Розрахунок по утворенню тріщин

Підрахунок перших втрат напружень арматури:

-  від релаксації напружень сталі, МПа , при при механічному способі натягнення

-  від від температурного перепаду

-  від деформації анкерів при натягненні на жорсткі упори стенду до бетонування, МПа,

0,1*700-20=50

1,25*65=81,2

1,9*1050,425/2500=324

 зусилля об жаття бетону кн., з врахуванням втрат

1*12,56(700-50-81,2-32,4)(10-1)=674

Напруження об жаття бетону від дії  зусилля, Р1, МПа,

Відношення

Від деформації бетону внаслідок швидконатікаючого повзучості, при тепловій обробці

8,2/28=0,29<£=0.8

0.85*40*0.29=9.9

Сумарні значення перших втрат МПа,

5+81,2+32,4+9,9=173,5

Напруження в арматурі за відрахуванням перших втрат

700-173,5=526,5

Зусмилля попереднього обжаття бетону з врахуванням перших втрат, кн.

526,5*12,56*(10-1)=661,3

Напруження в бетоні від дії зусилля Р01, МПа

Підрахунок других втрат:

-  від усадки бетону що підлягає тепловій обробці, клас бетону В40

-  від повзучості бетону

40

8,03/28=0,287

Сумарне значення  інших втрат МПа

40+34,6=74,6

Повні втрати попереднього напруження, МПа

173,5+74,6=248,1>10

Напруження в арматурі за підрахунком повних втрат, МПа

700-248,1=451,9

Розрахункове відхилення напружень при мех. Способі натягнення

0,5*(35/700)*(1+0,25)=0,038<0.1

Повне  зусилля об жаття бетону

0,9*451,9*12,56*(100)-(100)(9,9+40+34,6)2,26=493

зусилля , яке сприймається перерізом, нормальним до повзд вісі елементу, при утвор. Тріщин, кН

740

Так як Nn>Nerc, то тріщиностійкість перерізу не забезпечена і тому необхідний розрахунок на розкриття тріщин

Розрахунок по короткочасному розкриттю тріщин

Розрахункове нормативне з зусилля Nn від дії всіх при кН

740

Ширина розкриття тріщин, мм, за формулою:

0,123

197

Ширина розкриття тріщин Qerc менше граничної, умова задовольняється

Розрахунок по діючому розкриттю тріщин

Розрахункове з зусилля від дії постійних та довготривалих навантажень

765*0,95/1,2=606

Приріст напружень

(606-493)(10)/12,56=90

Ширина діючого розкриття тріщин

0,2мм

Умови по діючому розкриттю тріщин виконуються