Розрахунок колони крайнього ряду, страница 2

          M,N   - розрахункові зусилля в січенні 3-3

Величина випадкового ексцентриситету

   

          Для розрахунку приймаємо більше значення

          Приведений момент інерції січення арматури відносно центру тяжіння бетонного січення при μ=0,5%

          Відносний ексцентриситет

          Для розрахунку приймаємо більше значення δе = 0,25.

          Коефіцієнт який враховує вплив довготривалого навантаження на жорсткість елементу.

          де 3 – номер січення

          Умовна критична сила

          Коефіцієнт який враховує повздовжній згин

          Визначаємо відношення

               - маємо випадок малих ексцентриситетів

Граничне значення відносної висоти стисненої зони бетону

          Деформаційна характеристика бетону стисненої зони

W=0.85-0.008Rb=0.85-0.008*11.5*1.1=0.75

 - граничне напруження в розтягнутій арматурі. Для арматури класу АІІ.

 - граничне напруження в арматурі стисненої зони при

          Визначаємо коефіцієнт α

          При симетричному армуванні

          Робоча арматура за розрахунком не потребується і назначається конструктивно.

          Приймаємо 2 0 22 AII.

          Перевірка міцності

                    Умови міцності

          Міцність забезпечена

          Перевірка підкранової частини колони в площині яка перпендикулярна до площини згину.

          Розрахункова довжина

4.5.  Визначення ваги і маси колони.

          Об’єм бетону надкранової і підкранової частини колони і консолей.

 

          Повний об’єм бетону колони

          Маса і вага колони

4.6.  Розрахунок строповочної петлі.

          Для підйому колони проектуємо чотири строповочних петлі, які приварюються до робочої арматури колони. Тип петлі – замкнута.

          Нормативне зусилля яке потребується на одну петлю

          Приймаємо ø22 АІ

          Марка петлі М22-250.

          Довжина арматури петлі

 


4.7. Армування колони

Колону армуємо зварними каркасами КР-І, КР-ІІ, КР-3,

Геометричні розміри каркасів приймаємо по (4) для відповідної колони. Розміри закладених деталей, армування консолі, оголовка колони приймаємо згідно серії 1.424.1-5 (4)

          Компоновку креслень на аркуші формату А-І приймаємо по зразкам курсового проекту №2 по з\б

5. Розрахунок залізобетонної сегментної ферми

5.1. Вихідні данні

          Для проектування ферми призначаємо матеріали:

1.  Клас важкого бетону В40

Rb=2.2 кН/см2 Rbр=2,8 кН/см2  Rbt.ser=0.21 кН/см2

2.  Попередньо напружений нижній пояс армується стрижньовою арматурою класу АV

Rs=108 кН/см2   Rsser=129.5 кН/см2   Es=1.8*104 кН/см2    

3.  Всі інші елементи ферми армуються ненапруженою арматурою класу АІІІ

Rs= Rsc=36.5 кН/см2 , d10мм,   Es=2*104 кН/см2    

4.  Хомути з арматури класу АІ

Rsw=17.5 кН/см2    

5.2. Призначаємо геометричні розміри ферми

Ширину панелі приймаємо 3м з таким розрахунком, щоб ребра плит покриття спиралися у вузли верхнього поясу. Висота ферми в середині прогону з врахуванням типових форм прийнята 2950мм.

          Ширина перерізу поясів в=250мм, висота h=300мм (згідно типового проекту серії ПК-01-129/68)

          Переріз розкосів приймаємо bh=250*150 мм

5.3. Підрахунок навантажень

          Приймаємо рівномірно розподілені навантаження:

1.  постійну від покриття:

- нормативну qn=2.4 кН/м2    

- розрахункову q=2,7 кН/м2    

     2. тимчасову

- нормативну Рснn=1 кН/м2    

- розрахункову Рсн=1,4 кН/м2    

     3. довготривалу Рld=0,42 кН/м2    

     4. короткочасну Рcol=0,98 кН/м2    

Власна вага ферми qф=9,2/23,94=0,385т=385кг

Розподілення снігового навантаження в прогоні ферми приймаємо у вигляді рівномірно розподіленого навантаження, тому що кут нахилу верхнього поясу в опорному вузлі 26,50, що менше 500

5.3.1. Підрахунок вузлових навантажень

- При дії постійного та довготривалого тимчасового рівномірно розподіленого навантаження:

де,

L1-12м – крок ферми

qc=3.85*1.1=4.23кН/м

l1=(3242+2984)/2=3113мм

          Враховуючи незначну різницю величин G1  G2 G3 для підрахунку зусиль в елементах ферми можна прийняти середнє значення G:

- При дії короткочасного рівномірно розподіленого навантаження:

Сумарні вузлові навантаження

5.4. Визначення зусиль в елементах ферми

Зусилля в стержнях ферми визначають побудовою діаграми Максвела-Кремони

Знайдені по діаграмі  зусилля в стержнях ферми зведені в таблицю

Табл.. 1.  зусилля в стержнях ферми від дії вузлових навантажень