Будiвельно-монтажна дiльниця по ремонту санiтарно-технiчних засобiв, страница 4

 

 

 

2.3. Розрахунок потреб та проектування тимчасових будівель і споруд.

Приміщення санітарно-побутового призначення розраховуються по максимальній кількості робітників.

Максимальна кількість робітників становить N max = 22

Нормативні показники 1м2/чол.:

1. Контора виконроба

Fp=0.3*Nmax=0.3*22 =6.6 м2; приймаємо 9,24 м2

2. Уборна

Fp=0.25*Nmax=0.3*22 = 6.6 м2; приймаємо  9,24 м2

3. Душеві (приймаємо не менше 2-х)

Fp=0.4*Nmax=0.4*22 = 8.8 м2; приймаэмо 2-і по 4.8 м2

4. Приміщення для сушки одягу та взуття

Fp=0.3*Nmax=0.3*22 = 6.6 м2; приймаэмо 9,24 м2

5. Їдальня

Fp=0.3*Nmax=0.3*22 = 6.6 м2; приймаэмо 9,24 м2

6. Гардеробні (приймаємо не менше 2-х)

Fp=0.3*Nmax=1.8*22 =39.6 м2; приймаэмо 2-і по 24.9 м2 

 


2.4. Заходи по забезпеченню збереження та економії будівельних матеріалів.

З метою збереження матеріалів відповідно розрахунку визначаємо відповідну його кількість та оптимальну кількість запасу. Після цього розраховуємо площі закритих приміщень і відкритих складів, навісів, майданчиків для збереження матеріалів і конструкцій.

Скло та фарбу розміщуємо в закритих складах. Для зберігання утеплювача, рулонних матеріалів, штукатурки, віконних блоків, воріт і дверей проектуються навіси. Цегла зберігається на відкритих майданчиках. Збірні з/б конструкції завозяться на об’єкт безпосередньо перед початком робіт по монтажу і складуються на відкритих складських майданчиках безпосередньо біля місця монтажу. Зона для складування стінових панелей розміщується за межами об’єкту. Стінові панелі зберігаються в касетах. Ширина зони складування стінових панелей становить 1.4 м.

Доцільність вибраного варіанту буд генплану визначає його ТЕП.

2.5. Опис влаштування тимчасових інженерних комунікацій, майданчиків та під’їзних доріг.

Тимчасові інженерні комунікації запроектовані від існуючих мереж, враховуючи значну вартість їх прокладання при проектуванні буд генплану прийнятий варіант з найменшою довжиною інженерних коммунікацій. Тимчасова електромережа підключена до постійної електромережі через трансформатор з щитом обміну електроенергією. Від пункту обліку прокладається дві електромережі – з напругою 220В (для освітлення будівельного майданчика та освітлення побутових приміщень) і з напругою 380 В до розподільного щита на об’єкті. Для освітлення майданчика застосовуються прожектори потужністю 200-500Вт. З метою економії електроенергії прийнята мінімальна кількість прожекторів, що розміщені на дерев’яних опорах по периметру майданчика.

Водогін і каналізація розташовані на вільній території майданчика. В місцях підключення до постійних мереж виконується влаштування колодязя. При влаштуванні водогону, встановлюється водомір. Пожежний гідрант встановлений на протипожежному водогоні.

2.6.  Заходи по охороні навколишнього середовища з техніки безпеки та протипожежної охорони.

Проектні рішення по розробці буд генплану розроблені з урахуванням техніки безпеки, вимог збереження оточуючого середовища та протипожежного захисту у відповідності з такими нормативними документами:

- СНиП ІІІ-4-80* «Техника безопасности в строительстве»;

- СНиП 2-09-85 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»;
          - ГОСТ 17.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод»;
          - ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ «Воздух раб очей зоны. Общин санитарно гигиенические требования»

2.7. Розрахунок техніко-економічних показників.

1. Загальна площа відведена для будівництва:

S1 = A1 · B1, де

A1 та B1 – розміри будівельного майданчика

   S1 =113.6 · 70=7952 м2.,

2. Площа об’єкту, що проектується:

S2 = A2 · B2, де

A2 та B2 – осі об’єкту, що проектується

S2 = 60 · 24 = 1440 м2;

3. Площа побутових приміщень:

S3 = Fпр, де

Fпр – загальна сума площі прийнятих побутових приміщень згідно експлікації.

S3 = 122.8 м2;

4. Коефіцієнт забудови:

К1= S2/ S1=1440/7952 = 0,18

5. Коефіцієнт забудови тимчасових приміщень:

К2= F/ S1=122.8/7952 = 0,02

2.8. Список використаної літератури.

1.  ДБН А.3.1-5-96 “Організація будівельного виробництва”

2.  СНиП 3.01.01.85.

3.  Посібник з розробки проектів організації будівництва і проектів виконання робіт (до ДБН А.3.1.-5-96 “Організація будівельного виробництва”)

4.  В.П. Одинцов “Справочник по разработке проекта производства работ”

5.  Е.П. Уваров “Проектирование организации промышленного производства работ”

6.  А.Ф. Гаевой, С.А. Усик “Курсове та дипломне проектування. Промислові та цивільні будинки” Л. 1987р.

7.  СНиП ІІІ-4-80*.

8.  СНиП 1.04.03-85.