Будiвельно-монтажна дiльниця по ремонту санiтарно-технiчних засобiв, страница 3

          Робітники мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту та спецодягом, мати відповідні спеціальності і навички безпечної праці, у тому числі при виконанні робіт в екстремальних умовах – взимку на висоті.

          До охорони праці належать також і протипожежні заходи, спрямовані на попередження виникнення пожеж на будівельному майданчику, що дає змогу забезпечити безпеку праці і швидку евакуацію працюючих.

          Питання пожежної безпеки мають бути розроблені у відповідних розділах технічного і робочого проектів, де наведено, що до складування й умов збереження легкозаймистих, горючих і вибухонебезпечних матеріалів, правила використання їх, розташування і огороджування місць виконання зварювальних робіт, розташування засобів пожежогасіння – пожежний інвентар, гідрант, вогнегасники.

1.6. Розрахунок ТЕП

1. Загальні працевитрати на будівництво:

по нормі ∑Qн = 2025.43 л/дн

прийняті ∑Qп = 1930 л/дн

2. Продуктивність праці:

по нормі Пн = 100%

прийнята Пп = (Qн/ Qп)*100%= (2025.43 /1930)*100 = 104%

3. Питома трудомісткість:

по нормі Qн/Vб.о.= 2025.43 /7913=0.25

прийнята Qп/ Vб.о.= 1930 /7913=0.24

4. Тривалість будівництва:

по нормі Тн = 166 дн.

прийнята Тп  = 145 дн.

5. Коефіцієнт нерівномірності руху робітників:

по нормі αн = 1,3-1,9

прийнятий αпр = Nmax/Nсер = 22/13,13 = 1.7

6. Показник скорочення будівництва:

Кск = Тп/ Тн=145/166 = 0.87

ІІ. Будгенплан

2.1. Короткий опис прийнятих рішень.

          Будгенплан розроблений на період зведення надземної частини будівлі. Вихідними даними для виконання будгенплану є:

·  Генеральний план з нанесеним на нього існуючих та запроектованих будівель і підземні комунікації.

·  Календарний графік виконання робіт по об’єкту з графіком потреби в робочих кадрах, потреби в машинах і механізмів на об’єкті та завозу матеріалів, конструкцій.

Запроектовані приміщення для обслуговування робітників, які зайняті на виробництві та приміщення для складування матеріалів:

1. Контрольно – пропускний пункт.

2. Контора виконроба.

3. Інструменталка.

4. Закритий склад.

5. Гардеробна.

6. Їдальня.

7. Душева.

8. Приміщення для сушки одежі.

9. Туалет.

10. Уборна.

11. Майданчик для складування цегли.  

12. Склад рулонних матеріалів.

Розміри будівельного майданчику 113.6 х 70 м. Для транспортування конструкцій та матеріалів максимально використані існуючі дороги та прокладені тимчасові. Радіус повороту прийнятий в залежності від габаритів конструкцій що перевозяться, і складають 6 м. Дорога запроектована кільцьова з одностороннім рухом, для розвантаження матеріалів і конструкцій запроектовані уширення біля місць складування. На в’їзді і виїзді з будмайданчику запроектовані попереджуючі та забороняючи знаки, обмежена швидкість руху транспорту, обмеження габаритів по висоті та ширині проїзду.

          Місця установки, шляхи, напрямки руху монтажних машин і механізмів прийняті у відповідності з технологічними процесами, роботами на одній ділянці, а звідси не виключає можливість небезпеки.


2.2. Розрахунок та організація складських приміщень.

Для зберігання скла та фарби запроектований закритий склад, який розташований у побутовому містечку.

Для зберігання рулонних матеріалів, утеплювача та цегли запроектовані навіси.

1. Визначаємо запас матеріалу на складі:

, де

Рзап – матеріал запасу на складі;

Qзаг – кількість матеріалу необхідна на виконання робіт, визначається згідно відомості;

α – коефіцієнт нерівномірності доставлення матеріалу на склад = 1,1;
          n – кількість днів запасу матеріалу на складі:

- для місцевих – 2-3 дні;

- для немісцевих – 5-7 днів;

k – коефіцієнт нерівномірності використання матеріалів = 1,3;

Т – тривалість виконання робіт в днях, приймається відповідно календарного графіку.

Рулонні матеріали:

Р = (3315.12*1.1*3*1.3)/9 = 158.21 м2

Цегла:

Р = (133.86*1.1*3*1.3)/27 = 21.269 тис. шт.

Фарба:

Р = (0.243*1.1*3*1.3)/14 = 0.0745 т

Скло:

Р = (121.2*1.1*2*1.3)/4 = 86.7 м2

Утеплювач:

Р = (119.81*1.1*3*1.3)/14= 36.71 м3

2. Визначаємо корисну площу складу з урахуванням проходів:

S= (Рзап /V)*k1, де

V – кількість матеріалу, який укладається на 1м2.

k1 – коефіцієнт який враховує проходи і приймається для закриття опалювальних складів 1,4-1,7; для закриття неопалювальних складів 1,4-2; для навісів 1,7-2; для відкритих 1,7-2,5; в залежності від виду матеріалу.

Рулонні матеріали:

F=(158.21/250)*1.9 = 1.2 м2

Цегла:

F=(21.269/0.7)*2.0 = 60.77 м2

Фарба:

F=(74.5/700)*1.8 = 0.2 м2

Скло:

F=(86.7/180)*1.8 = 0.86 м2

Утеплювач:

F=(36.71/3)*1.9 = 23.25 м2