Будiвельно-монтажна дiльниця по ремонту санiтарно-технiчних засобiв

Страницы работы

Содержание работы

Українська державна будівельна корпорація

Сумський будівельний коледж

Пояснювальна записка

до курсового проекту на тему:

«Будiвельно-монтажна дiльнися по ремонту санiтарно-технiчних засобiв»

Виконав:

студент групи  БС-1

Трофименка.М.С

Керівник: Костенко Г. М.

Консультант: Костенко Г. М.

Суми 2011

Пояснювальна записка

до курсового проекту

«Організація будівництва»

група БС-1

Трофименка Максима Сергiйовича


Зміст

Завдання на курсове проектування. _____________________________________

Графік виконання курсового проету.____________________________________

1. Календарний графік виконання робіт по об’єкту. _______________________

1.1. Вихідні дані для проектування. Нормативний термін будівництва. _______

1.2. Методи виробництва робіт, прийняті машини та механізми. ____________

1.3. Підрахунок об’ємів робіт в табличній формі. _________________________

1.4. Відомість підрахунку працевтрат.  _________________________________

1.5. Організація та взаємоувязка будівельно-монтажних та спеціальних робіт на об’єкті. Відображення питань з охорони праці та техніки безпеки.__________

1.6. Розрахунок техніко-економічних показників. ________________________

2. Буд генплан. _____________________________________________________

2.1. Короткий опис прийнятих рішень. _________________________________

2.2. Розрахунок та організація складських приміщень. ____________________

2.3. Розрахунок потреб та проектування тимчасових будівель і споруд.  _____

2.4. Заходи по забезпеченню збереження та економії будівельних матеріалів.

2.5. Опис влаштування тимчасових інженерних комунікацій, майданчиків та під’їзних доріг. _____________________________________________________

2.6. Заходи по охороні навколишнього середовища, з техніки безпеки по протипожежній безпеці.          ______________________________________________

2.7. Розрахунок техніко-економічних показників.   _______________________

2.8. Список використаної літератури. __________________________________

І. Календарний графік виконання робіт по об’єкту

1.1.Вихідні данні

Вихідні дані для розробки даного курсового проекту є курсовий проект з предмету “Архітектура будівель і споруд” на тему «Будiвельна-монтажна дiльниця по ремонту санiтарно технiчних засобiв». Будинок являє собою одноповерхову промислову будівлю із збірним залізобетонним каркасом.

          Розміри даної будівлі в осях складають 72×36м, висота 6.0м.

          Місто будівництва – м. Потава.

          Глибина промерзання грунтів – 1,2м.

          Грунти – суглинки

          Грунтові води відсутні.

Нормативний термін будівництва визначається за СНиП 1.04.03-85 і складає 166 дня. Згідно виконаному календарному плану прийнятий термін будівництва становить 146дня. Початок будівництва 14 квітня 2011року, і закінчення 7 листопада 2011 року.

1.2. Методи виробництва робіт, прийняті машини та механізми.

Підготовчий період розпочинаються роботами по плануванню ділянки і зрізанню родючого шару, нам потрібен ведучий механізм – бульдозер. При розробці і переміщенні грунту, бульдозер пересувається по прямій лінії. Робота виконується 3 дні.

Для виконання робіт підземного циклу нам потрібен екскаватор, для розробки грунту на транспорт та у відвал. Грунт розроблюється екскаватором, який обладнаний зворотною лопатою, нижче рівня стоянки машини на глибину 2,5м. Відповідно до визначених обсягів робіт частина виробляється у відвал, залишки грунту вивозяться автотранспортом для подальшого використання на с/г угіддях. Роботи виконуються 2 дні.

Ведучим механізмом для надземного циклу служить кран МКГ-16-М.

Зведення надземної частини будівлі здійснюється після повного закінчення робіт нульового циклу. Перед монтажем колон здійсню

ється їх попередня розкладка. Монтаж виконується комплексною бригадою монтажників в складі 8 чоловік. Монтаж крокв’яних балок і плит покриття, здійснюється комплексною бригадою монтажників після закінчення робіт по монтажу колон, підкроквяних балок та попередньої розкладки конструкцій біля місць установки. Монтаж здійснюється комплексним методом. Монтаж стінових панелей виконується після повного закінчення монтажу каркасу одноповерхової промислової будівлі.

Опоряджувальний цикл. Штукатурні роботи виконуються бригадою штукатурів, за допомогою штукатурної станції. Розчин наноситься ручними фор-сунками пневматичної дії. Кожен наступний шар штукатурного набризгу наносять тільки після вирівнювання і схватування попереднього. Розрівнюють по маячним рейкам що влаштовані через кожні 1,0-1,5м. затирання виконується затирочними машинами.

Похожие материалы

Информация о работе