Інструкція з охорони праці № 13-оп "При земляних роботах"

Страницы работы

Содержание работы

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ №13-ОП

„ПРИ ЗЕМЛЯНИХ РОБОТАХ”

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Земляні роботи при ремонтних роботах на газопроводах є самою трудомісткою і мало механізованою роботою. Розробка ґрунту в місцях пересікання підземних комунікацій допускається тільки, при наявності письмового дозволу організації, яка експлуатує ці комунікації, та ордеру на земляні роботи.

Земляні роботи проводяться після уточнення фронту робіт, розбивки траси, виявлення пересічних підземних комунікацій та огородження місця робіт.

До виконання земляних робіт допускаються особи не молодші 18 років, які пройшли медичне обстеження, вступний інструктаж та  інструктаж на робочому місці, та які вміють надати першу медичну допомогу. Кожен працівник у разі допуску до роботи повинен. Пройти в установленому порядку стажування на протязі перших десяти змін під керівництвом досвідченого працівника. При виконанні земляних робіт особливу увагу треба приділяти електрокабелям, скупченню газів у котловані і виявленню боєприпасів. Всі працівники залучені до земляних робіт забезпечуються спецодягом і засобами індивідуального захисту.

2. ВИМОГИ   БЕЗПЕКИ   ПЕРЕД   ПОЧАТКОМ   РОБОТИ

На всі земляні роботи розробляється план виконання робіт. Всі особливості виконання земляних робіт повинні бути занесені в правилах проведення робіт, затверджені головним інженером, та перед початком робіт вручений керівнику робіт, який під особистий підпис ознайомлює з ним всіх працівників залучених до цих  робіт.

Працівники перед виконанням земляних робіт повинні;

–  одягти спецодяг, оранжеві жилети;

–  перевірити робоче місце та підступи до нього;

–  перевірити справність інструментів та пристроїв;

-- забороняється користуватися ручним інструментом, який має вибоїни, відколи робочих кінців, заусениці ребра в місцях тримання руками.

Рукоятки кувалд, кирок, лопат повинні бути гладко оброблені і розклинені клинцями, а рукоятки лопат, закріплені шурупами

Траншеї на вулиці і проїздах де проходить рух людей та транспорту повинні бути огороджені, встановлені попереджувальні знаки і написи. При виявленні несправностей інструменту, пристосувань, необхідно негайно повідомити керівника робіт.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД  ЧАС   РОБОТИ,

Розробка ґрунту поблизу інженерних комунікацій виконується тільки лопатами і під наглядом керівника робіт, та представника відповідної організації, яка експлуатує ці комунікації.

При виконанні земляних робіт на пошкодженому газопроводі, роботи повинні виконуватися бригадою не менше 2 чоловік на чолі з майстром, додержуватись правил , які виключають можливість виникнення вибуху або спалаху газу.

Розробка ґрунту методом підкопу забороняється.

При появі козирків, а також наявності на узбіччі траншеї каменів, валунів та інших предметів, працівників необхідно вивести із небезпечної зони, після чого козирки завалюють, валуни та камені усувають.

В місцях переходів працівників через траншеї глибиною більше 1 метра повинні бути пішохідні містки шириною не менше 0.6м. і з перилами висотою 1,1м. Для спуску в траншеї та котлован необхідно використовувати драбинка шириною не менше 0,6м з перилами, або приставні драбини. Забороняється спуск працівників по розпорках кріплення.

Велику увагу потрібно звертати на стан узбіччя траншеї і котловану , які знаходяться поблизу від надземних, підземних будівель та комунікацій.

Земляні роботи в зимовий час слід виконувати по спец проекту для виконання робіт.

При земляних роботах в місцях руху людей та автотранспорту кругом місця виконання робіт установлюються сполошну огорожу висотою 1,2м. В нічний час на огорожі повинно бути сигнальне освітлення .

Будівельні і земляні роботи на відстані менше ніж 15м від газопроводу допускаються тільки на підставі письмового дозволу СПГГ, у якому повинні бути зазначені умови і порядок їх проведення.

Риття шурфу виконується після узгодження із усіма власниками підземних комунікацій , які знаходяться поблизу газопроводу, і отриманню ордера на дозвіл виконання земляних робіт. Роботи виконуються, як ручним так і механізованим методом.

При ритті механізованим методом останній шар ґрунту над газопроводом чи кабелем товщиною не менше 300мм повинен усуватися вручну з додержанням мір перестороги, щоб запобігти пошкодженню газопроводу.

Газопровід відкривається на довжину 1,5-2Ом і глибину нижче газопроводу на 0,3м та шириною 0,6-0,8 м.

Похожие материалы

Информация о работе