Інструкція з охорони праці № 13-оп "При земляних роботах", страница 2

Якщо при розкопках газопроводу виникла загроза отруєння і задухи працівників, вони повинні працювати в протигазах. Роботи в протигазах без перерви не повинна перевищувати 15 хвилин. ПШ-1, ПШ-2.

Приямок для врізки газопроводів повинен відповідати вимогам проекту і виконується аналогічно риттю шурфа.

Кругом приямка виставляють захисну огорожу з попереджувальними знаками.

Рити котловани з вертикальними стінами без кріплення , дозволяється ;

а/ в насипних, гравилистих, пісчаних – 1м;

б/ в супісчаних -1,25 м;

в/ в суглинистих -  1,5 м.

Ґрунт вилучений із котловану розміщувати не ближче ніж 0,5м від краю траншеї, або котловану і по одну сторону.

Виробітки з великою глибиною можна робити без кріплення , якщо забезпечити необхідну крутизну відкосів.

Ґрунт                                                       Кут відкосу в градусах

Пісок напитаний водою                                25о

Вологий глинистий грунт                              35о

Вологий гравій                                               25о

Торф                                                               40о

Суглинок                                                         44о

Крутизна відкосів котлованів і траншей без кріплення в глинистих і суглинистих ґрунтах, зволожених в наслідок дощів, розтавання снігу, повинна бути зменшена проти вказаних вище величин.

Про зменшення крутизни відкосів в наслідок зволоження ґрунту після дощів, керівник робіт повинен скласти акт. При глибині котловану більше 5м, крутизну відкосів встановлюють розрахунками. Не дозволяється без кріплення розробляти вологі, пісчані, супіщані, лісові ґрунти. За станом відкосів необхідно вести постійний нагляд. При виявленні в процесі роботи тріщин в укосах виямок та насипів, приймаються міри проти самовільного осипання ґрунту.

В зимовий період розробка ґрунту дозволяється без кріплення на глибину промерзання ґрунту.

Кріплення вертикальних стінок повинно виконуватись інвентарними щитами. Кріплення траншей потрібно нарощувати через 0,5м і по мірі заглиблення в ґрунт.

Поблизу діючих підземних комунікацій земельні роботи необхідно виконувати   під керівництвом майстра та відповідальних за експлуатацію цих комунікацій. Щоб запобігти пошкодження електрокабелів чи трубопроводів розробка ґрунту механізованим способом дозволяється на відстані не менше 2м від бокової стінки, ї не менше 0,3м над верхом труби, кабелю. Залишок фунта доробляють /риють/ вручну лопатами, не допускаючи різких ударів. Не дозволяється використовувати ударі й інструменти /ломи, кирки, пневмоінструменти/.

Знайшовши на місці земляних робіт підземні комунікації, які непередбачені в проекті, а також вибухонебезпечні матеріали, негайно зупинити роботу і доповісти керівнику робіт, огородивши небезпечну зону.

Роботи відновлюються тільки у випадку повного усунення небезпеки , яка загрожує працюючим.

У випадку травмування або нездужання працівника, керівник повинен зупинити роботи, надати першу медичну допомогу, зберегти по мірі можливості обставини на місці травмування , та негайно повідомити керівника служби особисто або по телефону.

4. ВИМОГИ   БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ

По закінченню роботи огородити котлован  або траншею.

Інструменти привести в належний стан і прибрати на місце.

Працівники по закінченню роботи зобов'язані привести в належний стан спецодяг, взуття, помити руки та обличчя теплою водою з милом.

Сповістити керівника про закінчення робіт, та виявленні в процесі  роботи  недоліки.

5.   ВИМОГИ  БЕЗПЕКИ   В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ.

На пошкодженому газопроводі, де виконуються земляні роботи, робоче місце   повинно бути укомплектоване засобами пожежегасіння.

При виникненні пожежі, евакуювати працюючих із траншеї і приступити до ліквідації пожежі засобами  пожежегасіння, які знаходяться на місій роботи.

Якщо ліквідувати пожежу своїми силами не вдається,  необхідно визвати  пожежну охорону по телефону  01.

При пошкодженні електричного кабелю, працюючого який потрапив під напругу, звільнити від напруги, відрубавши кінці кабелю. Якщо це неможливо, треба використовувати всі підручні засоби, щоб відтягти потерпілого.

В разі обвалу траншеї відкопування потерпілого виконувати вручну, дотримуватись всіх мір безпеки, та мір для швидкого піднімання людей, на поверхню.  Потерпілим надати першу медичну допомогу та викликати швидку допомогу по телефону 03.

У випадку пожежі, обвалу, знаходження боєприпасів потрібно негайно повідомити особисто або по телефону керівника служби, головного інженера, або начальника управління.