Рекомендації по роботі з сучасними газосигналізаторами, страница 3

-  пороговий пристрій (ПУ), що здійснює порівняння посиленого сигналу, що поступає від первинного вимірювального перетворювача, з уставкою і формує відповідний сигнал у вузол управління (УУ);

-  блок живлення  (БП),  що складається  з двох послідовно  включених джерел живлення: акумуляторів типу АА-1,8 (HR6) "GP";

блок     іскробезпеки      (БИЗ),      що забезпечує      іскробезпеку електричних ланцюгів приладу;

-  стабілізатор   напруги   (СН),   що виробляє   необхідне  для живлення первинного вимірювального перетворювача імпульсна напруга і для інших функціональних частин стабільна напруга;

- реле часу (РВ), що забезпечує блокування видачі інформаційних сигналів на нормований час прогрівання і включення, що здійснює через вузол управління (УУ), і виключення пристрою форсованого прогрівання (УФП) чутливих елементів в первинному вимірювальному перетворювачі;

-  пристрій   форсованого   прогрівання   (УФП),   за допомогою   якого здійснюється   прогрівання   вимірювального   чутливого   елементу   шляхом збільшення   струму, що протікає   через   нього, для   забезпечення   прискореної десорбції молекул з поверхні чутливого елементу;

- компаратор розряду джерел живлення (КР), що порівнює сигнал з уставкою напруги розряду, що поступає від блоку живлення, і формуючий сигнал про  розряд  джерел  живлення   у  вузол  управління  (УУ),  а також  сигнали, що відключають стабілізатор напруги і пристрій формування сигналу "Відмова" (УФСО);

- пристрій формування сигналу "Відмова" (УФСО), контролююче за допомогою компаратора значення струму, споживаного первинним перетворювачем,    і,    у разі    обриву    ланцюгів    живлення    первинного    вимірювального перетворювача або перегорання чутливих елементів, що формує сигнал у вузол управління, а також що забезпечує видачу сигналу "Відмова";

- пристрій   формування   сигналу   "Тест"   (УФСТ),   при   підключенні якого (кнопка "Т") забезпечується моделювання роботи сигналізатора в режимі вимірювання при досягненні концентрацією в точці контролю порогового рівня;

- мультивібратор (М), що виробляє імпульси, що модулюють сигнал генератора звукової частоти і що тактують роботу реле часу;

- генератор звукової частоти (ГЗЧ), що виробляє змінну напругу

- частотою 1-3 кГц для пристрою звукової сигналізації;

- пристрій звукової сигналізації (УЗС), що підсилює і перетворює електричний сигнал в звуковий;

- пристрій зміни частоти мультивібратора (УИЧМ), що забезпечує при збільшенні вихідного сигналу наростання частоти пульсацій переривистого звукового сигналу;

-  вузол   управління   (УУ),   що здійснює   логічні   операції   по управлінню роботою сигналізатора;

-  пристрій світлової  індикації  (УСИ)  виконаний на базі одиничних індикаторів, що включаються по сигналу вузла управління.

1,4.2 Загальний вид сигналізатора приведений в додатку Б (Рис.5.1).

Сигналізатор ЗОНД-1 складається з шасі, кришок пластмасових ~ верхньою і нижньої, кришок з неіржавіючої сталі - лицевої і задньою.

На верхній кришці встановлений кожух для захисту блоку ЧЭ від механічних пошкоджень.

Кожух має високий ступінь механічної міцності.

Усередині шасі встановлені блок з ЕРЕ, блок искрозахисту і блок живлення.

Блок живлення герметизований. Ступінь захисту IP54. На нижній частині блоку іскрозахисту є штепсельний роз'єм MINI-USB MSB5BSW для проведення зарядки акумуляторів блоку живлення і проведення регламентного обслуговування. Для підключення у відповідь частини роз'єму передбачений спеціальний отвір.

На лицьовій кришці розташовані:

- кнопка чЪ" - для включення сигналізатора;

- кнопка "Т" - для включення в режим перевірки справності сигналізатора і перевірки напруги акумуляторів при роботі під навантаженням;

- кнопка "" " - для перекладу сигналізатора в режим роботи індикатора;

- світлодіодна лінійка з 5-ти індикаторів одиничних для відображення ступеня загазованості контрольованого середовища.

Блок чутливих елементів складається з: