Рекомендації по роботі з сучасними газосигналізаторами, страница 2

д) при динаміці зростання (зниженні) концентрації, що перевищує пороговий рівень сигналізатора, - звуковий переривистий частоти, що змінюється.

При наростанні концентрації контрольованого компоненту частота звукового сигналу збільшується;

Примітка - Метрологічні характеристики для звукового сигналу не нормуються.

е) при перевірці справності сигналізатора (формування сигналу для перевірки порогового пристрою) - кнопка "Т" натиснута -, світловий безперервний сигнал зеленого кольору ~ 2, 3, 4 індикатори, червоного кольору - індикатор "П" і тричі звуковий сигнал (сигнал "Тест"), автоматична перевірка напруги акумуляторів при роботі під навантаженням - всі світлодіоди зеленого кольору;

ж) при обриві ланцюга живлення блоку ЧЭ - світловий безперервний сигнал жовтого кольору - одиничний індикатор "П" і звуковий безперервний постійної частоти сигнал (сигнал "Відмова");

и) при розряді джерела живлення до (2,25 ± 0,05) В - світловий безперервний сигнал жовтого кольору - одиничний індикатор "V"і звуковий безперервний постійної частоти сигнал (сигнал "Розряд").

1.2.9  Час видачі сигналізації сигналізатора ЗОНД-1-37 складає не більше 40 з, сигналізаторів решти виконань - не більше 30 с.

1.2.10  Час прогрівання, що відлічується з моменту включення, складає не більше 40 з.

1.2.11  Сигналізатор     працездатний     при     зміні    температури навколишнього середовища від мінус 20 до плюс 40 °С.

1.2.12 Межі    основної     приведеної     похибки сигналізатора, що припускається  , ЗОНД-1-57   при   вимірюванні   концентрації   окислу   вуглецю   і сірководня складають ± 35 %.

1.2.13  Струм, споживаний сигналізатором, складає не більше 215 мА.

1.2.14  Сигналізатор  є   міцним  до  дії  синусоїдальних вібрацій з амплітудою зсуву до 0,1 мм в діапазоні частот 5-25 Гц.

1.2.15  Сигналізатор    стійкий    до    дії    зовнішнього    магнітного постійного поля напруженістю від 0 до 400 А/м.

1.2.16  Сигналізатор працездатний після, дії в течію не більше 5 мін перевантаження по концентрації до 10 Cн.:

1.2.17  Сумарний  час  роботи  сигналізатора  до  розряду   джерела живлення (без зміни і заряджання) при епізодичному режимі роботи складає не менше 8 ч.

1.2.18  Рівень звукового тиску звукового сигналу складає не менше 60 дБ на відстані 1 м від сигналізатора по осі звуковипромінювача.

1.2.19   Сигналізатор    зберігає    працездатність    при    дії індустріальних     радіоперешкод,     що не     перевищують     норм,     встановлених "Загальносоюзними нормами тих, що допускаються, радіоперешкод" (Норми 1-72-9-72).

1.2.20  Габаритні     розміри     сигналізатора     складають     не  більше 45 мм ´185 мм ´35 мм.

1.2.21  Маса сигналізатора складає не більше 0,26 кг

1.2.22  Середнє напрацювання на відмову сигналізатора з урахуванням технічного обслуговування, регламентованого цим посібником по експлуатації, складає не менше 50000 ч.

1.2.23  Повний середній термін служби сигналізатора складає не менше 10 років.

1.2.24  Середній   час   відновлення   працездатного   полягання   в нормальних   умовах    по    ГОСТ    15150-69    (за умови    кваліфікації обслуговуючого персоналу - приладник не нижчий за п'ятий розряд) складає не більше 2 ч.

1.3         Склад виробу

1.3.1 Комплектність сигналізатора приведена в паспорті 5В2.840.394-50 ПС. Примітка - Блок ЧЭ 5В5.064.631 поставляється по окремому замовленню в процесі експлуатації.

1.4         Пристрій і робота

1.4.1   Структурна  схема  сигналізатора   приведена  в   додатку  А  і включаєте себе наступні функціональні вузли:

- первинний вимірювальний перетворювач (ПП), що є вимірювальним мостом постійного струму, два плечі якого, – чутливі елементи   (вимірник   і   порівняльний),   а   два  інших -  постійні резистори, призначений для перетворення концентрації контрольованих компонентів в пропорційний по значенню електричний сигнал;

-  регульований  підсилювач  із  змінним   коефіцієнтом   посилення  і підстроюванням моста (РУ);