Рекомендації по роботі з сучасними газосигналізаторами

Страницы работы

Содержание работы

1.1.4      Сигналізатор   має   вид   кліматичного   виконання   УХЛ4**   по ГОСТ 15150-69 і може експлуатуватися в наступних умовах:

-  температура   що оточує   і   контрольованою   серед      мінус   20  до плюс 40 °С;

- відносна вологість від 30 до 80 %;

- атмосферний тиск від 84 до 106,7 кПа (від 630 до Я00 мм pi ст.);

- синусоїдальні вібрації з амплітудою зсуву до 0,1 ММ в діапазоні частот 5-25 Гц;

- напруга живлення від 2,3 до 2,8 У від вбудовуваного джерела живлення (акумулятори типу AA-1,8-(HR6) "GP"-2 шт.);

-  зміст   каталітичних   отрут:   фтору,   хлора,   фосфору,   сурми, миш'яку, тетраетилсвинцю  і їх з'єднань  не вище  гранично допустимих концентрацій.

1.1.5      Сигналізатор має виконань, вказаних в таблиці 5. 1
Сигналізатор   може   бути   застосований   для   контролю   мікроконцентрацій токсичних і горючих компонентів, не вказаних в таблиці 5.1, за умови проведення відповідних робіт по встановленню значень технічних характеристик сигналізатора стосовно вибраних компонентів і затвердження зміни документації в установленому порядку.

По  окремому  замовленню  можливі   виконань  сигналізаторів  ЗОНД-1   з виносним блоком ЧЭ на шнурі завдовжки до 1,6 м.

Таблиця 5.1 Варіантів виконання сигналізатора

Умовне найменування виконання

Позначення

Контрольований компонент

Тип джерела

живлення

Позначення блоків ЧЭ для

виконань

сигналізаторів

ЗОНД-1-27

502 840.394-50

Оксид вуглецю

Акумулятори

AA-1,8(HR6) "GP"

5В5.064.631

ЗОНД-1-37

5В2.840.394-51

Сірководень

Теж

Теж

ЗОНД-1-47

5В2.840.394-52

Метан

-" -

-" -

ЗОНД-1 -57

5В2.840.394-53

Сукупність

метану, оксиду

вуглецю і

сірководня

-" -

-" -

ЗОНД-1 -67

5В2.840.394-54

Пропан

-" -

-" -

1.2 Технічні характеристики

1.2.1 Сигналізатор   має   рівень   вибухозахисту   "вибухобезпечний",
забезпечуваний наступними видами вибухозахисту:

а)  вибухонепроникна оболонка (d);

б) іскробезпечний електричний ланцюг рівня ib;

в) спеціальний (s).

1.2.2      Параметри іскробезпечних ланцюгів:

а) напруга холостого кроку джерела живлення не більше 3,0 В;

б)      сила струму короткого замикання на виході блоку іскрозахисту не більше 1 А.

1.2.3  Оболонка  сигналізатора  забезпечує  по  ГОСТ  14254-96  ступінь захисту IP20 для блоку ЭРЭ, 1Р54 для відсіку з джерелом живлення і високий ступінь механічної міцності по ГОСТ 22782.0-81 і ГОСТ Р 51330.0-99.

1.2.4 Межі    основної    приведеної    похибки    (у) сигналізатора, що припускається , складають ± 25 %.

Примітка 1 Нормуюче значення концентрації, до якого приводиться погрішність, відповідає номінальному значенню сигнальної концентрації контрольованого (перевірочного) компоненту, при якому видається сигнал "Поріг".

Примітка 2 Метрологічних характеристики сигналізатора ЗОНД-1-57, окрім вказаних особливо, нормовані щодо перевірочного компоненту -метану.

1.2.5 Межі   приведеної    похибки   сигналізатора, що припускається , складають 2% в межах робочої температури.

1.2.6      Номінальні  значення  сигнальних  концентрацій   контрольованого компоненту Сп, при яких видається сигнал "Поріг", приведені в таблице5.2.

Таблиця 5.2 – Номінальні значення сигнальних концентрацій

Виконання сигналізатора

 ЗОНД-1

Контрольований компонент

Номінальне значення сигнальної концентрації, при якому видається сигнал "Поріг", мг/м3

ЗОНД-1-27

Оксид вуглецю (окисел вуглецю, З)

20

ЗОНД-1-37

Сірководень (H2S)

10

ЗОНД-1-47

Метан (СН4)

300

ЗОНД-1-57

Метан (СН4) Оксид вуглецю (окисел вуглецю, З) Сірководень (H2S)

300 50

5

ЗОНД-1-67

Пропан (Сзнв)

300

1.2.7    Номінальне    значення    напруги    спрацьовування     порогового пристрою UH складає 400 мВ.

1.2.8      Сигналізатор ЗОНД-1 видає:

а)    при   включенні  -  короткий  звуковий  сигнал,   світловий  переривистий (одиничний   індикатор  "v"   зеленого   кольору)   протягом   часу   прогрівання  і безперервний   світловий   сигнал   -   одиничний   індикатор   "v"   білого   кольору, відсутність звукового сигналу після закінчення прогрівання;

б) за відсутності в точці контролю витоку газу (режим індикатора) - світловий

- одиничний індикатор "» " синього кольору; 2, 3, 4, "П" індикатори - відсутність свічення і звукового сигналу (сигнал "Норма");

в) при виявленні витоку газу (режим індикатора - поріг чутливості 20 мг/м3):

- світловий - одиничний індикатор "Г" синього кольору, 2 - зеленого кольору; при перевищенні порогу чутливості і збільшенні концентрації – одиничні індикатори 2, 3, 4 - зеленого кольору, "П" - червоного кольору;

- звуковий сигнал - одиночні імпульси;

г)  при досягненні і перевищенні в точці контролю встановленого порогового значення концентрації:

- світловий - одиничний індикатор "V"- білого кольору, 2, 3, 4 – зеленого кольору, "П" - червоного кольору;

- звуковий сигнал - переривистий постійної частоти (сигнал "Поріг");

Похожие материалы

Информация о работе