План ліквідації аварій при пошкодженні газопроводу будівельними машинами

Страницы работы

Содержание работы

5.4 План ліквідації аварій при пошкодженні газопроводу будівельними машинами

5.4.1 Загальні вимоги

Кожна аварійно – диспетчерська служба (АДС) має  в своєму розпорядженні розроблений її начальником і затверджений  на технічній раді при головному інженері газового господарства “План ліквідації можливих аварій”. Цей документ являється основою, який визначає зміст всіх рішень, які приймаються  відповідальними особами АДС, а також окремими її робітниками  при організації і проведенні аварійних робіт на об’єктах. План являється не тільки схемою робіт. В ньому  детально розробленні керівництвом всі заходи , які виконуються при виникненні можливих аварій, пов’язаних з витоком газу.

Кожен параграф плану складається із чотирьох основних розділів :

І. Правила прийому заявки і дії центрального відділу  (ЦВ) АДС;

ІІ. Особи , відповідальні за виконання заходів  і проведення аварійних робіт .

ІІІ. Місцезнаходження засобів для ліквідації аварії

ІV. Дії аварійної бригади.

Послідовність при виконанні заходів або окремих дій відповідальних осіб або аварійної бригади в цілому в плані повинна відповідати їх послідовності в дійсності при виконанні аварійних робіт. При цьому зазначене в плані повинне відповідати наявності в розпорядженні керівника робіт мінімальної кількості сил і засобів, виходячи із реальних умов роботи АДС. В тому випадку, коли бригада має в своєму складі більше сил і засобів, ніж мінімум, в плані повинна бути відмічена ця особливість і вказано на необхідність проведення визначених робіт паралельно одна одній.

План має такий вигляд

“Затверджую”

Головний інженер міського газового господарства

План складений на основі “Положення про АДС” , “Правил безпеки систем газопостачання України”,  “Правил технічної експлуатації і техніки безпеки в газовому господарстві”, типових посадових інструкцій для ІТР і робітників АДС, а також на основі досвіду ліквідації конкретних аварій, які мали місце в міському газовому господарстві за останній час.

План визначає:

-  операції, обов’язкові для виконання в процесі прийому аварійних заявок, які поступають в АДС;

-  сили і засоби, необхідні для ліквідації аварій;

-  місцезнаходження сил і засобів; осіб, відповідальних за виконання операцій та здійснення  аварійних робіт;

-  дії аварійної бригади і її керівника на місці робіт;

-  зв'язок аварійної бригади з АДС  і останнього з експлуатаційними службами і керівниками господарства, а також з іншими організаціями міста.

5.4.2.   Правила прийому заявки і дії  ЦВ АДС

1. У заявника необхідно з’ясувати:

- точне місце аварії (назву вулиці і номери найближчих будинків);

- прізвище, телефон заявника;

- що відбувається на місці аварії, і особливо: інтенсивність викиду газу, чи відбулося загорання суміші, чи є на місці аварії сторонні люди, чи відбувається поблизу аварії рух транспорту;

- як близько розташовані житлові будинки і відстань до найближчого, чи відбувається знесення газоповітряної суміші в напрямку будинку;

- які заходи безпеки були виконані  після виявлення аварії.

2. Заявнику дається детальний інструктаж, відносно дій необхідних до приїзду бригади АДС:

-  негайно організувати охорону місця аварії, не допускати сторонніх осіб і потрапляння в зону загазованості випадкових іскр;

-  попередити жителів найближчих житлових будинків про небезпеку;

-  в випадку необхідності по можливості припинити рух транспорту.

3. Керівником робіт призначається начальник зміни або черговий майстер; поіменно визначається склад бригади і названі машини виїжджають на місце аварії або до відмикаючих пристроїв. Аварійні бригади на місце робіт повинні виїхати не пізніше ніж за 5хв з моменту отримання заявки на машинах оснащених комплектом інструментів, матеріалів, обладнання і пристосування, необхідних для ліквідації аварії на зовнішньому газопроводі.

4.  Керівник робіт отримує в ЦВ

-  у диспетчера або старшого диспетчера наряд-заявку, планшети М 1:500 і виконавчо – технічну документацію на підземні газопроводи, що знаходяться в радіусі 50 – 100м від місця аварії, а також всі відомості отримані диспетчером від заявника;

-  дає необхідний інструктаж по плану проведення майбутніх робіт бригадиру, що направляється разом з бригадою на другій (допоміжній) машині до місця розташування відмикаючих пристроїв), з допомогою котрого (при необхідності) буде припинена подача газу п пошкоджену ділянку газопроводу (відповідно до команди керівника)

-  перевіряє наявність зв’язку між машинами і ЦП АДС.

5. Мінімальний склад бригади: майстер або начальник зміни – керівник робіт, два слюсарі (один із них є бригадиром і повинен мети розряд не нижче 5) водій-слюсар аварійної машини.

6. Час, необхідний аварійній машині на прибуття на місце аварії ЦП АДС використовую для визначення кола споживачів, котрим можливо буде припинена подача газу або знижено тиск.

5.4.3  Особи, відповідальні за виконання операцій і проведення аварійних робіт

1.  Диспетчер (під контролем старшого диспетчера) – прийом заявки.

2.  Старший диспетчер – вирішення всих питань від особи ЦВ.

3.  Начальник зміни або черговий майстер під контролем начальника АДС або його замісника (при аваріях на газопроводах високого та середнього тиску начальник АДС або його замісник, як правило, приймають роботи на себе) – керування аварійними роботами.

5.4.4  Місцезнаходження засобів для ліквідації аварії

1.  Господарський двір АДС – аварійні машини, компресор і зварювальний агрегат, механічна установка для буріння свердловин.

2.  Господарський двір механічних майстерень – підйомний кран.

Похожие материалы

Информация о работе