План ліквідації аварій при пошкодженні газопроводу будівельними машинами, страница 4

-  колодязі всіх комунікацій (включаючи газопровід), розташовані в радіусі 50 м від місця ушкодження;

-  усі підвали та інші замкнуті підземні приміщення (у такому ж радіусі), не говорячи вже про квартири перших поверхів без підвальних будинків.

15. Обстеження навколишнього середовища (включаючи перевірку свердловин) необхідно проводити періодично в перерахованому вище обсязі не рідше чим через 1 ч при ушкодженні газопроводів середнього і високого тиску  і через  1,5 ч при  ушкодженні газопроводу низького тиску.

16. При ушкодженні будівельними машинами чи механізмами зсув газопроводів чи відповідно поширення подовжніх напруг можуть очікуватися в середньому на відстані до 50-60 м в обидва боки від місця ушкодження, а при деяких умовах (пухкий ґрунт, свіжа траншея і т. д) і більш, у силу чого при закладці свердловин  необхідно дотримуватись наступних рекомендацій:

- По-перше, на відстані до 15 м в обидва боки від місця ушкодження свердловини  повинні бути закладені уздовж осі газопроводу і відгалужень від нього через  1-2 м, причому глибина їхнього закладення повинна бути не менш глибини закладення самого газопроводу (вважаючи від верха  чи постелі нижньої утворюючої тіла труби), а в зимовий час - не менш глибини зони промерзання ґрунту, відстань від шпари до стінки труби збоку від її - 0,3-0,5 м.

- По-друге, на відстані до 50-60 м від місця ушкодження в обидва боки повинні бути закладені шпари в кожного звареного стику, місця урізання чи відводу від газопроводу, повороту його в плані чи профілі, конденсатозбірника і т.п., тобто  в місцях, де можна  очікувати витоку газу з підземного газопроводу.

17. Після перевірки наявності газу в колодязях усіх комунікацій, підвалах, квартирах перших поверхів безпідвальних будинків, а також у всіх закладених уздовж осі газопроводу шпарах аварійна бригада повинна вирити шурфи для візуальної перевірки міцності і схоронності найближчих до місця ушкодження зварених стиків, враховуючи в обидва боки від нього, причому якщо перший стик знаходиться в 1-2 м від місця ушкодження, то крім нього повинен бути перевірений і наступний.

18. Перша (основна) фаза аварійних робіт після виконання всіх перерахованих вище операцій, як правило, закінчується, і керівник аварійних робіт разом із ЦП, начальником АДС і керівництвом газового господарства вирішує питання про організацію і виконання робіт другої фази, тобто  ремонтно-відбудовчих, котрі виконуються службою зовнішніх газопроводів.

19.До моменту передачі аварійних робіт відповідальному представнику служби зовнішніх газопроводів керівник робіт від АДС несе повну відповідальність за безпеку навколишнього середовища і людей у зоні аварії.

20. Роботи представникам експлуатаційних служб газового господарства передаються у встановленому порядку з відміткою про це в наряді-заявці і технічному акті з вказаним точним часом передачі, обсягу (необхідного для наступного виконання) і обов'язковим підтвердженням передачі робіт розписами обох керівників.

21. При передачі керівник робіт від АДС повинен цілком ввести в курс справи нового керівника (відповідального  представника  служби  зовнішніх  газопроводів): дати характеристику ушкодження газопроводу, перелічити виконані аварійною бригадою операції і вжиті заходи, відповісти на всі цікавлячі питання, дати необхідні  рекомендації   з  організації подальших робіт.

Первинна документація, заповнена керівником робіт на місці аварії, здається ним після прибуття в ЦП АДС на приймання, перевірку й оцінку в журналі прийому аварійних заявок черговому диспетчеру з обов'язковим терміновим повідомленням начальника зміни чи служби.