Риття траншеї багатоківшевими екскаваторами (Технологічна карта)

Страницы работы

Содержание работы

4 ОПИС ТЕХНОЛОГІЧНОЇ  КАРТИ

4.1 Область використання

Технологічна карта розроблена на виконання робіт по риттю траншеї багатоківшевими екскаваторами.

Екскаватори безперервної дії рекомендується використовувати для розробки траншеї при будівництві міжселищних газопроводів, а також міських газопроводів в місцях, де мало перетинань із іншими підземними комунікаціями.

4.2 Організація і технологія виконання робіт

До початку розробки траншеї екскаватором необхідно виконати слідуючі види робіт:

1)  розбити і закріпити трасу газопроводу на місцевості шляхом
встановлення розбивочних знаків;

2)  відрити шурфами місця перетину траси газопроводу з діючими
підземними комунікаціями;

3)  при      необхідності      спланувати      поверхню      проходження
екскаватору;

4)  встановити   огородження   і   попереджувальні   знаки   в   місцях
виконання робіт.

В зимовий період до початку розробки траншеї необхідно очистити трасу від снігу. Розміри ділянки, яка очищається визначаються в залежності від продуктивності комплексу машин і повинні відповідати проходженню траншеї за одну-дві зміни.

В якості орієнтира для машиніста екскаватору повинна бути проведена допоміжна розбивка зовнішнього контуру колії правої гусениці (колеса) по ходу машини Малюнок 4.1. Вішки необхідно вставити через 5 м на прямих ділянках і через 2 м на кривих ділянках траси.

           Місце відвалу ґрунту необхідно розміщувати на стороні, на якій можливий приток дощових і ґрунтових вод. Ґрунт необхідно відсипати у відвал так, щоб кришки колодязів діючих підземних комунікацій, а також стовбури дерев залишалися не засипаними. Ширина берми повинна бути не менше 0,5 м.

Для риття траншеї необхідно використовувати роторні і ланцюгові траншейні екскаватори безперервної дії слідуючих марок: ЗТР-223, ЗТР-162, ЗТР-224, ЗТЦ-165, ЗТЦ-252, ЗТЦ-208А і ін.

Ланцюгові екскаватори рекомендується застосовувати для риття траншеї в легких і середніх ґрунтах з однорідною структурою.

Роторні    екскаватори    можна    застосовувати    для    розробки практично всіх видів грунтів, включаючи і мерзлі.

Під час роботи екскаватору машиніст повинен слідкувати за правою гусеницею (колесом), суворо витримуючи задане вішками направлення. Машиніст повинен слідкувати також за роботою транспортера і робочого обладнання екскаватора, періодично перевіряти шаблоном правильність траншеї та її глибину.

В разі знаходження діючих підземних комунікацій і інших споруд, які не зазначені в проектній документації, земляні роботи повинні бути зупинені, на місце роботи викликані представники організації, яка експлуатує ці споруди; знайдені місця необхідно огородити і прийняти міри по збереженню знайдених підземних споруд від пошкоджень.

При розробці траншеї повинні виконуватися вимоги будівельних норм і правил по техніці безпеки в будівництві.

Малюнок 4.1- Схема організації робіт по копанню траншеї.

1- двигун; 3- ротор; 3 – задня опора ротору;4-зачищаючий пристрій; 5- вішка

4.5 Матеріально-технічні ресурси

Технічні характеристики багатоківшових екскаваторів приведено в таблиці 4.1 (дивись таблицю 4.1)

Таблиця 4.1 – Технічні характеристики багатоківшових екскаваторів

Похожие материалы

Информация о работе