Міри попередження під час пуску і експлуатації систем газопостачання, страница 2

наявності тяги в системі газоходів та вентиляційних каналах; перевірці справності всіх відключаючих пристроїв і їх робочого і технічного стану (крани на газопроводах і пе­ред пальниками газових приладів повинні знаходитись в закритому положенні, мати риски на пробці крану та обмежувачі повороту);

комплектності газових приладів і їх справному технічному стану (наявність пальників, ручок, конфорок, противнів, паспортів і т.п.);

наявності розривів (роз'єднань) після відключаючої засувки і зовні прокладеним газопроводом по стінам будинку (будівлі) з завареними кінцями, а також відключенню кожного вводу в будинок з встановленням інвентарної заглушки;

наявності необхідного і справного гумового шлангу, матеріалів і додаткових пристосувань у слюсарів пускової бригади.

Виявлені при попередньому огляді газового господарства житлового будин­ку (об'єкту) дефекти або некомплекстість газового обладнання повинні бути усунені будівельно-монтажною організацією до початку робіт з пуску газу.

До повного усунення виявлених дефектів, а також при відсутності в системі га­зопостачання стислого повітря для проведення контрольної опресовки, пуск газу в ме­режу не допускається.

2.9.3. Виконання робіт з пуску газу

Пуск газу, як правило, повинен виконуватись протягом світового дня.

Перед пуском бригада повинна провести контрольну опресовку всього газо­
проводу, починаючи від кранів на газових приладах до місця розриву газопроводу на стіні будинку (будівлі). Для чого всі відключаючі пристрої по ходу газу до газових при­ладів повинні бути відкриті. Опресовка газопроводів житлових будинків підприємств загального призначення та побутового обслуговування населення виконується повітрям,   робочим тиском 500 мм вод.ст. (500 дПа).

Газопроводи вважаються такими, що витримали випробування, якщо протягом 5-ти хвилин падіння тиску по манометру склало 20 мм вод.ст. (20даПа).

Внутрішні                 газопроводи                 промислових, комунальних та

сільськогосподарських підприємств і котелень, обладнання і газопроводи ГРП і ГРУ підлягають контрольній опресовці робочим тиском 1000 мм вод.ст. (0,01 МПа). Па­діння тиску в цьому випадку не повинно перевищувати 60 мм вод.ст. (60 даПа) за 1год.

Підземні і надземні газопроводи, незалежно від розрахункового тиску, до їх під­ключення (врізки) в діючі мережі підлягають контрольній опресовці повітрям робочим тиском 2000мм вод.ст. (0.02МПа).

Падіння тиску не повинно перевищувати 10 мм.вод.ст. (10 даПа). За 1год.

Після проведення випробувань повітря з газопроводу випускається   через
відкриті крани газових приладів і доводиться до атмосферного тиску, після чого всі крани на газопроводі знову перекриваються.

За вказівкою відповідального за пуск газу, монтажною організацією здійс­нюється з'єднання (врізка котушки після відключаючого пристрою на стіні будівлі) підземної і надземної частини дворового вводу.

Перед виконанням цієї роботи необхідно ще раз переконатись в тому, що всі вводи в квартири відключені від дворового газопроводу, прокладеного по стіні будин­ку.

    Поступово до дворового газопроводу, прокладеного по стіні будинку, підк­лючається кожен ввідний газопровід, який веде до внутрішнього газопроводу (стояку) в сходовій клітці або кухні.

Слід пам'ятати, що з'єднання вказаних газопроводів здійснюється тільки безпо­середньо перед пуском газу в стояк.

          Після підключення найбільш віддаленого по ходу газу стояка, приладу або агрегату (на комунально-побутовому об'єкті) виконується продувка цієї ділянки газопроводу газом, який знаходиться в газопроводі-вводі через його саму верхню точку (газову плиту самого вищого поверху, чи продувочну свічу на компобутовому об'єкті).

    Продувка здійснюється через сопло крану газової плити (або іншого газового обладнання) за допомогою гумового шлангу діаметром 8-10мм, який виводиться за межі приміщення на відстань, яка виключає можливість попадання газоповітряної суміші в будівлю (з урахуванням напрямку вітру), а також її спалахування від будь-якого відкритого вогню.

Послідовність продувки:

відкривається кран на вводі (стояку) перевіряється за допомогою мильної емульсії щільність різьбових з'єднань, потім по черзі відкривають­ся крани на опуску перед плитою і відповідний кран на плиті. Щільність їх і з'єднань шлангу з соплом також перевіряються за допомогою мильної емульсії.

    Закінчення продувки визначається шляхом аналізу, або спалювання окремих проб. При цьому наявність кисню в газі не повинна перевищувати 1%, а горіння газу в бульбашках над поверхнею води (у відрі, через яке пропускається газоповітряна суміш при продувці) повинно проходити спокійно без хлопків.