Міри попередження під час пуску і експлуатації систем газопостачання, страница 3

Випускати вибухонебезпечну суміш при продувці в приміщення сходових кліток, а також в димоходи, вентиляційні канали, ліфтові шахти і т ін. не допускається.

Приміщення, в яких здійснюється продувка газопроводу, повинні безперервно вентилюватись. В них забороняється палити, користуватись радіо, електроприладами і відкритим вогнем. Двері в житлові кімнати повинні бути закриті.

    Після закінчення продувки гумовий шланг знімається, а крани перекриваються.

Перевірка вогнем будь-яких з'єднань на газопроводі, чи відключаючих при­строїв при продувці не допускається.

Упевнившись в тому, що після закінчення продувки газопровід заповнився
газом, проводиться, починаючи з найбільш віддаленого стояка, розпалювання та регулювання горіння газу на пальниках газових приладів.

При виконанні пуску газу в опалювальні печі, проточні чи ємкісні водонаг­рівачі перед початком та під час роботи приладів необхідно обов'язково перевірити на­ явність тяги в димоході.

Перед розпалюванням проточного водонагрівача необхідно піднести запа­леного сірника до прорізі ковпака тягопереривача.

При несправному димоході і відсутності тяги полум'я буде відхилятися в бік приміщення, а при достатній тязі, навпаки, буде втягуватись всередину водонагрівача (під ковпак).

При відсутності тяги пуск газу на прилади з відводом продуктів згорання необхідно припинити, а підвідні газопроводи повинні бути негайно відключені шляхом роз'єднання згонів і встановлення заглушок. В пусковій відомості робиться відмітка про причину відключення приладів.

Повторне підключення до системи газопостачання газових приладів може бути дозволено тільки після повного усунення причин, які визвали припинення чи по­гіршення тяги в димоході та надання відповідного акту спеціалізованою організацією про перевірку димових каналів і придатність їх до подальшої експлуатації. Перед по­вторним пуском наявність тяги перевіряється уже відомим способом.

При відсутності нормальної тяги в димоходах підключення до системи газопостачання газових приладів з відводом продуктів згорання не допускається.

Перед пуском газу в систему газопостачання любого об'єкту тиск газу на вводі в будівлю повинен перевірятись У-образним манометром, підключеним безпосе­редньо перед газовим приладом.

Пусконалагоджувальні роботи, які повинні виконуватись пусковою брига­дою при введенні в експлуатацію побутової газової апаратури    чи    обладнання    на комунально-побутових  об'єктах, передбачають:

наладку автоматики безпеки і регулювання на газових приладах;

візуальне регулювання горіння газу на всіх газопальникових пристроях (газ-повітря);

перевірку діаметрів сопел газопапьникових пристроїв за допомогою спеціальних калібрів;

перевірку наявності (розрахункового) тиску газу перед приладами за допомогою переносних У-образних манометрів.

Після пуску газу і проведення налагоджувально-регулювальних робіт на газових приладах, проведених в будинках до заселення їх мешканцями, крани перед кожним приладом повинні бути закриті і опломбовані пломбами представниками будівельно-монтажної організації і передані під розписку житловій організації, яка експлуатує будинок.

Про закінчення робіт з пуску газу на об'єкт робиться відмітка в наряді- допуску і в акті пуску, які повинні зберігатись в архіві управління газового господарст­ва разом з виконавчою документацією по кожному конкретному об'єкту.

      Відповідальність за збереження газової апаратури  і встановлених пломб покладається на відповідні житлові організації до повного заселення будинку.

Газова апаратура і газопроводи в квартирах і самі квартири, пуск газу в які проводився до заселення мешканців, передаються будівельно-монтажною організацією будинкоуправлінню (ЖКК, ЖКО та ін.), на збереження по акту в присутності представ­ника відповідного управління газового господарства.

Зняття пломб з кранів перед газовими приладами і включення останніх в роботу здійснюється мешканцями самостійно після заселення в квартиру.

Після пуску газу в газові мережі незаселеного будинку обслуговуючий персонал управління газового господарства повинен протягом 2-х місяців після повного заселен­ня будинку провести профілактичне обслуговування газового обладнання з додатковим інструктажем абонентів з правил безпечного користування газом з оформленням від­повідних виконавчих документів (картка обслуговування, відомість і т.п.).