Закони газового стану. Паливні гази, їх властивості і спалювання

Страницы работы

Содержание работы

Практична робота №2

Тема: Закони газового стану. Паливні гази, їх властивості і спалювання.

Мета: Знати основні параметри газів, закон Авагадро, фізичні та хімічні рівняння горіння вуглеводневих газів, склад повітря, формули розрахунків по газоподібному паливу. Вміти по складу газу вирахувати густину газу, теплоту згорання газових сумішей, об'єм повітря необхідний для горіння газу і об'єм продуктів згорання.

Хід роботи

Склад газу Оренбургського родовища

С Н4-85,2%

С2Н6-5%

СзН8-1,7%

С4Н10-0,8%

С5Н12-1,9%

N2-4,8%

H2S-

СО2-0,6%

Розрахувати об'єм кисню та повітря необхідний для спалення 3 м3 газу.

Таблиця №1

Об'єм кисню та повітря необхідний для згорання 1 м3 газу м3

Гази

Кисень

Повітря

С Н4

С2Н6

СзН8

С4Н10

С5Н12

Всього

Vдій =VT*α         α =1,1

Vдій=Vт(02)* α =

Vдій=VT (повітря) * α =

Таблиця №2

Розрахунок об'ємів продуктів згорання

Кількість продуктів згорання, що утворились при горінні 1 м3 газу

Газ

С023)

Н20(м3)

N23)

Всього м

1

2

3

4

5

CH4

С2Н6

Сз H8

С4 H10

С5 H12

Всього

V  (C02) =

  V(H20) =

V  (N2) =

  V(всіх продуктів згорання) =

Таблиця №3 Розрахувати теплоту згорання газової суміші

Газ

ω

Qh

ω QH

Qв

ω QB

Метан

Етан

Пропан

Бутан

Пентан

Всього

Qнсум =

Qв    cyм =

Розрахувати жаропродуктивність.

С (N2) =              КДж/м3 *град

С (Н20) =            КДж/м3 *град

С (С02) =            КДж/м3 *фад

           


Таблиця №4 Розрахувати пороги вибуховості газової суміші

Газ

ω

ен

ев

Метан

Етан

Пропан

Бутан

Пентан

Всього

Похожие материалы

Информация о работе