Внутрішні водопровідні мережі. Схеми і обладнання холодного водопостачання. Облік витрат води

Страницы работы

Содержание работы

3.5. Внутрішні водопровідні мережі

3.5.1 . Схеми і обладнання холодного водопостачання

Внутрішній водопровід призначено для по­дачі води безпосередньо до місць розбору води. Залеж­но від призначення розрізняють такі системи внутріш­ніх водопроводів житлових і громадських будівель:

1.  Роздільні системи водопроводів: а)  господарсько-питні; б) протипожежні; в) виробничі.

2.  Об'єднані системи водопроводів: а)  господарсько-питні, протипожежні і виробничі; б)  господарсько-пит­ні і протипожежні;  в)   виробничі  і  протипожежні.

Система внутрішнього водопроводу житлового будин­ку (рис.3.8) включає: ввід, водомірні вузли, магістральні лінії, розвідну мережу (стояки), підводку до санітарних приладів і технологічного устаткування, водорозбірну, змішувальну, запірну і регулювальну арматуру. Крім того, залежно від призначення будинку і місцевих умов, в систему внутрішнього водопроводу можуть бути вклю­чені насосні установки і водонапірні резервуари.

Схеми мереж внутрішнього водопроводу бувають різними. Розрізняють мережі з нижнім і верхнім розведенням магістральних ліній. При верхньому розведенні магістральних  ліній їх прокладають у верхній частині будинку на горищі або під стелею, а при ниж­ньому—у підвалі або в каналах.

Мережі внутрішніх водопроводів можуть бути тупи­кові і кільцеві з одним або кількома вводами. Гідрав­лічний розрахунок мережі внутрішнього водопроводу проводять з метою визначення діаметрів труб, а також втрат напору.

Рис. 3.8. Схема вводу в житло­вий будинок:

1— ввід; 2водомір; 3 — магі­стральна лінія; 4 — стояк; 5 — во­дорозбірний кран; 6 — підводки.

Водопровідні мережі проектують в основному тупикового типу.

Для прокладення внутрішніх водопроводів в основ­ному використовують стальні оцинковані труби діамет­ром до 150 мм. Труби з'єднують стальними або чавун­ними різьбовими муфтами.

Для поворотів, відгалужень, перетинів використову­ють фасонні частини (фітинги) — коліна, трійники, муф­ти, контргайки, згони, ніпелі з ковкого чавуну або сталі.

При з'єднанні труб різьба на них може бути довгою і короткою. При короткій різьбі з'єднання нероз'ємні, а при довгій — роз'ємні. Стики різьбових з'єднань герметизують стрічкою ФУМ а також  коноплями,   насиченими свинцевим суриком або білилами.

Сталеві труби мають найбільше розповсюдження при монтажі мереж внутрішнього водопостачання. Вони мають достатню міцність, порівняно недорогі, легко монтуються, мають можливість гнутися і підлягають зварюванню.

В останній час більш широко стали застосовуватись пластмасові труби, тому що вони порівняно зі сталевими мають ряд переваг: мають меншу вагу, менший гідравлічний опір руху води, не підлягають корозії. Основний недолік, порівняно невелика механічна міцність. На ринку України з'явилися труби та фітинги з поліетилену для систем холодного і гарячого водопостачання різних виробників наприклад:турецька фірмаNOVAPLASTAпоставляє труби EkoplastPPR 80  25 Χ 3, 5  SDP 7, 4 (PN 16)  DIN 8077, 8078. Монтуються зварюванням при нагріванні па протязі 6 – 7 секунд, польська фірма KISANвиготовляє  багатошарові труби (PEX-AL-PEX, PE-AL-PE) та нікельовані латунні з’єднання (фасонина). Застосовується з'єднування типу VESTOL – розрізні кільця надіваються на трубу і затискається корпусом-насадком. Різьбові частини приєднують, використовуючи запресовування типу KISAN- за допомогою спеціального пресу із змінними щічками.

Прокладка розвідних мереж (стояків) внутрішніх водопроводів проводиться, як правило, відкрито з кріп­ленням їх до стін. Арматуру внутрішніх водопроводів поділяють на водорозбірну, запірну, регулювальну і за­побіжну. Водорозбірну арматуру встановлюють біля санітарних приладів. До неї належать водорозбірні крани. Запірну арматуру (крани вентильного типу, за­сувки) використовують для перекриття окремих частин мережі. Регулювальна арматура призначена для регу­лювання витрат води, тиску. Це регулятори витрат води, регулятори тиску, стабілізатори напору. Запобіжна ар­матура (запобіжні клапани) призначена для того, щоб запобігати перевищенню витрат і тиску в мережі вище  від встановленої норми.

3.5.2. Обладнання вводів

Ввід повинен забезпечувати подачу води в систему водопостачання будівлі при мінімальних затратах на монтаж та експлуатацію. Він складається з пристрою для приєднання до зовнішньої мережі  та трубопроводу подачі води в будівлю (Рис.3.9.).

Рис.3.9. Ввід та водомірний вузол:

1 – колодязь зовнішньої мережі, 2-

  пристрій для приєднання до                                   мережі, 3 – трубопровід подачі, 4 -                                   фундамент, 5 – сальникова  набив-

                                  ка,  6 -  глина, 7 – цементна стяж –

Похожие материалы

Информация о работе