Внутрішні водопровідні мережі. Схеми і обладнання холодного водопостачання. Облік витрат води, страница 2

                                  ка, 8 – водомірний вузол, 9 – засувки, 10 – перехід, 11 – водомір, 12 – спускний кран, 13 – манометр, 14 – стяжний гвинт, 15 – натискний фланець,  16 – кран пробковий, 17, 18 – елементи хомута.

Труба вводу приєднується до зовнішньої мережі в колодязі через трійник або хрестовину та вимикаючий пристрій. Якщо діаметр ввідної труби менше 1/3 діаметра труби зовнішньої мережі, приєднання можливе з застосуванням хомута та пробкового крана.                                 

Трубопровід вводу прокладається в землі з чавунних або азбестоцементних труб. Якщо діаметр ввідної труби менше 50 мм дозволяється приєднання виконувати зі сталевої труби, ізольованої бітумним покриттям.

Для попередження пошкодження трубопроводу вводу при осадці будівлі та теплових подовженнях труби, між трубою і фундаментом будівлі повинен бути зазор не менше 0,2 м. В цей зазор встановлюють сальник, який попереджує попадання ґрунтової води і землі до підвального приміщення.

На практиці застосовується два види сальників – набивні і насувні. Набивні сальники застосовують в сухих грунтах і вони складаються з глиняної набивки і цементної стяжки (рис. 9а).

Насувні сальники застосовують при високому рівні ґрунтової води. Він найбільш складний по конструкції але герметичність його значно краща (рис. 9б).

Ввід бажано виконувати  в ту частину будівлі, де зосереджена більша частина водорозбірної арматури. Як що розподіл сантехнічних приладів рівномірний в будівлі то бажано ввід здійснювати до середини будівлі.

В будівлі з підвищеними вимогами до безперебійності подачі води здійснюють подачу через два, а іноді і більше  вводів. Ввід прокладається найкоротшим шляхом від мережі до будівлі.

Особливу увагу приділяють санітарним розривам між вводом води і випусками каналізаційних стоків з будівлі, він повинен бути не менше 1,5 м, якщо діаметр вводу менше 200 мм; і не менше 3 м при діаметрі вводу більше 200 мм. Ввід прокладається від теплопроводів, газопроводів та електричних кабельних мереж на відстані не менше 2 м, а телефонних мереж – не менше 0,5 м.

Ввід прокладається на відстані не менше 1,5 м від кінця будівлі та несучих колон. Як що мережа водопроводу прокладається паралельно фундаменту будівлі то відстань повинна бути не менше 5 м. Труби вводу прокладаються з ухилом 0,005 в сторону зовнішньої водопровідної мережі.

Глибина закладання труб, відмірюючи від низу труби, повинна перевищувати глибину промерзання грунту в даній місцевості на 0,5 м. Мінімальна глибина закладання водопровідних труб дорівнює 0,7 м до верха труби, назначається з умов захисту водопроводу від механічних пошкоджень наземним транспортом. В місцях повороту трубопроводу з чавунних та  азбестоцементних труб встановлюють бетонні упори з метою попередження роз'єднання цих труб при гідравлічних ударах.

В середині будівлі, після вводу встановлюють водомірний вузол, в який включені водомірний лічильник та пристрої для відключення лічильника при ремонті та перевірці.

3.5.3. Облік витрат води

Облік витрат води здійснюють за, допомогою водомі­рів (водомірні лічильники). Водоміри бувають крильчасті, турбінні і комбіно­вані. Для великих витрат води при діаметрах вводів до 50 мм використовують швидкісні водоміри з крильчаткою, вісь якої перпендикулярна до течії води. Вода, проходячи через водомір, обертає крильчатку, яка з'єднана пере­давальним пристроєм з лічильним механізмом. Для об­ліку значної витрати води при діаметрах вводів, більших за 50 мм, використовують водоміри з турбінкою, яка встановлена паралельно течії води. В цьому водомірі лічильний механізм винесений в окрему коробку і з'єднаний з віссю турбінки чер­в'ячною            передачею. Крильчасті водоміри ма­ють муфтове з'єднання (на різьбі), а турбінні — з'єднання на фланцях.

Водоміри встановлю­ють у будинках поблизу зовнішньої стіни в нежи­лому приміщенні, яке має бути теплим і сухим. Най­частіше водоміри встановлюють на вводах  у підвальних приміщеннях.

Водомірні   вузли    бу­вають прості і з обводом (рис. 3.10). Прості водомірні вузли влаштовують у бу­динках, де вода витрачається на господарсько-питні потреби, водомірні вузли з обводом — в будинках, де перерва в роботі внутрішнього водопроводу не допу­скається, або там, де є протипожежний водопровід.

Рис.3.10. Схема установки водо­міра:

а — простий, б — з обводом; 1— за­пірний вентиль, 2 -водомір, 3 -  кон­трольний кран, 4 — опломбована за­сувка

Для обліку використання води кожним споживачем, в місцях відводу водопроводу до споживача (окремої квартири) встановлюють, за простим способом приєднання, водомір холодної води.