Виявлення місць витоку газу. План ліквідації аварії при виявленні витоку газу в приміщення

Страницы работы

Содержание работы

5.3 Виявлення місць витоку газу

       Одна з основних задач експлуатації підземних і надземних газопроводів -постійний нагляд і утримання газопроводу і арматури в стані, який би забезпечив безперебійну і безпечну подачу газу споживачам в необхідній кількості при за­даному режимі тиску. Для досягнення цієї мети виконують цілий комплекс робіт, зокрема обхід і огляд трас для виявлення наявності газу в колодязях підземних споруд, колекторів і підвалах.

       При обході проводять зовнішній огляд трас газопроводів для виявлення зо­внішніх признаків витоку газу ( в літній час - пожовклі рослини, поява бульба­шок на поверхні води, а при значних витоках із, газопроводів високого тиску -шипіння газу, який виходить і запах; взимку - поява темних плям на снігу). Крім зовнішнього огляду обхідники виконують слідуючі роботи:

-    перевіряють на загазованість газопровідні колодязі інших підземних споруд, розміщених на відстані до 15 м по обидві сторони від осі газопроводу, а також перевіряють контрольні трубки, колектори, шахти і відстої мостів;

-    спостерігають за станом поверхні ґрунту і дорожнього покриття для своєчас­ного прийняття мір у випадку відвалу і осідання ґрунту, розмиву ґрунту талими або дощовими водами, виявляють загромадження трас газопроводів буді­вельними матеріалами і обладнанням.

       Наявність газу в колодязях, колекторах, камерах, контрольних трубках і сигнальних свічах, підвалах приміщень і інших споруд, які знаходяться в контролюємій зоні, визначають переносними газоаналізаторами.

Застосування вогню допускається тільки при перевірці наявності газу в контрольних трубках і буро­вих свердловинах, які знаходяться на відстані не менше 3 м від приміщень і під­земних споруд.

       При перевірці колодязів на проїжджій частині вулиці один із слюсарів ви­ставляє попереджувальний знак зі сторони руху транспорту на відстані 5 м від місця робіт і слідкує за рухом транспорту, не допускаючи до місця робіт сторон­ніх осіб. Якщо перевірка проводиться у вечірній час водіям подається сигнал ліх­тарем з червоним світлом.

       У зимовий період слюсарі по обслуговуванню трас очищають кришки ко­лодязів підземних споруд від льоду і снігу. При відкриванні кришок колодязів для перевірки на загазованість слюсарі не повинні допускати ударів заліза по залізу, каменю або бетону по недопущенню виникнення або бетону по недопущен­ню виникнення іскри. Кришки колодязів відкривають за допомогою спеціального крюка. Одну сторону кришки піднімають на 50-80 мм, а потім під неї вставля­ють, дерев'яну підкладку-клин. Братися за край кришки руками забороняється. При перевірці наявності газу в колодязі газоаналізатором ГТГФ-2М або іншим подібного типу «Варіотек» приведеному на 4 аркуші графічної частини, у верхню частину колодязя опускають шланг (трубку), яким за­бирається проба повітря. Потім шланг виймають і проводять аналіз взятої проби газоаналізатором.  Забороняється проводити аналіз повітря, якщо в колодязь опущений шланг газоаналізатора.

       При перевірці колодязів, колекторів і підвалів не дозволяється палити і ко­ристуватися відкритим вогнем; при перевірці на загазованість, категорично забо­роняється опускатися в колодязі, де встановлені газові засувки.

       Найбільш поширені види несправностей запірної арматури - витоки у фла­нцевих з'єднаннях і сальниках.

       Роботи по ремонту арматури, яка встановлена на газопроводах, є газонебе­зпечними і виконуються в денний час бригадою, яка складається із трьох чоло­вік, під керівництвом інженерно-технічного робітника.

5.4 План ліквідації аварії при виявленні витоку газу в приміщення

Роботи пов'язані з проникненням газу в приміщення будівель відносяться до аварійних. Роботи з локалізації і ліквідації аварій проводяться без наряду - допуску до усунення прямої загрози життю людей і пошкодженню матеріальних цінностей.

Після усунення загрози роботи з приведення газового обладнання в технічно справний стан роботи повинні проводитися за нарядом-допуском.

Газонебезпечні роботи виконуються бригадою в складі не менше двох працівників. Керівництво роботами доручається найбільш кваліфікованому спеціалісту.

Ці аварії пов'язані з витоками газу з зварних з'єднань , різьбових з'єднань, кранів і газових приладів. Після отриманні заявки, аварійна служба негайно прибуває на місце аварії, попередньо дав вказівки заявителю про провітрювання приміщення, відключенні газових приладів. Заборонено вмикати і вимикати електроприлади. Необхідно негайно провести вентиляцію приміщення.

Прибувши на місце керівник бригади визначає концентрацію газу в приміщенні і приймає всі необхідні міри для попередження вибуху. Місця витоків газу або пошкоджень виявляються шляхом уважного оглядають і обмилювання.

Після того, як місце витоку було встановлено, бригада приступає до ліквідації пошкодження. В залежності від місця і характеру пошкодження відключають окремі прилади, ділянки або квартири.

Якщо ліквідація пошкоджень пов'язано з використанням зварювальних робіт, то ремонту ему ділянку необхідно продути повітрям або інертним газом і тільки після цього приступити до зварювання.

Всі ділянки газопроводів, на яких проводилися роботи з відключенням газу, в подальшому необхідно продути газом і взяти аналіз. Об'ємна частка кисню в пробі газу не повинна перевищувати 1 %, а згорання газу повинно проходити спокійно без хлопків.

Похожие материалы

Информация о работе