Організація водовідливу за допомогою насосів при розробці траншеї в місцях з постійним притоком ґрунтових вод (Технологічна карта)

Страницы работы

Содержание работы

             4 ОПИС ТЕХНОЛОГІЧНОЇ  КАРТИ

4.1 Область використання

Технологічна карта розроблена на виконання робіт по організації водовідливу за допомогою насосів при розробці траншеї в місцях з постійним притоком ґрунтових вод. а також при заливанні траншеї атмосферними опадами чи водами при аварійних пошкодженнях сусідніх підземних комунікацій.

4.2 Організація і технологія виконання робіт

До початку робіт на основі гідрогеологічних даних повинна бути визначена величина притоку ґрунтових вод і вибране місце установки насосів.

Для попередніх розрахунків рекомендується приймати приток води з 1 м дна траншеї рівним:

qo =0,16 м3 /год*м - слабкий приток (при мілкозернистих пісках, суглинистих ґрунтах);

qo = 0,24 м3 /год*м - середній приток (при середньозернистих пісках, мілкому щебені);

qo = 0,3 - 3 м3/год*м - сильний приток (при крупнозернистих пісках, щебені, гравію).

Сумарний приток води визначається за формулою:

Q=   qo*F,                                              (4.1)

де F - площа дна траншеї, м2.

По величині, Q підбирається марка насосу.

При розробці траншеї водовідлив необхідно виконувати із спеціальних прийомних колодязів. Колодязі повинні збиратися із інвентарних дерев'яних бездонних ящиків з розмірами в плані:

при слабкому притоку води - 0,7x1,0 м;

при середньому притоку води - 1,0х 1,0 м;

при сильному притоку води - 2,0x1,5 м.

Висота ящика повинна складати 0,7-0,8 м. В стінах ящика повинні бути просвердлені і закриті сітками отвори для стоку води.

Відстань між колодязями повинна визначатися з врахуванням величини притоку води, характеру ґрунтів на дні траншеї і потужності насосу. В ґрунтах, які легко піддаються розмиванню, відстань між колодязями не повинна перевищувати 25 м. В більш стійких ґрунтах відстань між колодязями можуть назначатися в межах від 20 до 50 м.

При значному притоку ґрунтових вод, коли потрібне встановлення насосів з продуктивністю більше 40 м3/год, водозбірні колодязі необхідно розміщувати поза межами траншеї.

Будівництво колодязів повинно опереджати відкопування траншеї на глибину не менше, ніж на 0,7-1,0 м. Обкопувати траншею необхідно від колодязя і підтримувати постійний ухилів його сторону для стоку води.

Для полегшення стоку води і запобігання розмиву дна траншеї, по дну траншеї необхідно встановлювати повздовжній лоток (розміром 0,2x0,2 м), а через кожні 5-10 м зробити поперечні канавки із стоком до лотка.

При слабкому притоку води вона може видалятися як в процесі розкопування траншеї, так і після закінчення розкопування.

При цьому ящик для відкачування води вкопується в дно траншеї і заглиблюється по мірі її відкопування.

Відвід води, яка відкачується повинен бути організований так, щоб була виключена можливість затоплення будинків, споруд доріг і проїздів. Схема відводу відкачаної води із траншеї повинна назначатися в залежності від місцевих умов і профілю місцевості.

Відвід води від насосу повинен виконуватися по інвентарному жолобу (лотку, трубі) в найближчій каналізаційний колодязь, водостік чи кювет.

       В період відкачування води повинні виконуватися систематичні спостереження за станом дна, стінок і відкосів траншеї. При знаходженні збільшення просадок чи очагів зосередженої фільтрацти прийняті міри по ліквідації дефектів.

Роботи по водовідливу повинні бути взаємозв'язані з земельними і іншими будівельними роботами по строкам і умовам розміщення технічних матеріалів.

При тяжких гідравлічних умовах організацію водовідливу необхідно виконувати спеціальними голкофільтруючими установками.

Підведення електроенергії і підключення насосу повинен виконувати навчений черговий майстер.

                               ?

Малюнок 4.1 - Схема організації робіт

де 1 - поперечні дренажні канавки; 2 - повздовжній лоток 0,2x0,2 м;                        3 - приймальний колодязь; 4 - насос.

4.5 Матеріально-технічні ресурси

Технічні характеристики насосів для водовідливу наведені в таблиці 4.1 (дивись таблицю 4.1)

Таблиця 4.1- Технічні характеристики насосів

Марка

Продуктивність,

м3/год

Напір,

м

Марка двигуна

Потужність,

 кВт

Частота,

об/ хв.

С-374

16-24

9

ЛОД-2-21 -4

1,1

1410

С-204

120

20

А-61

7

1500

С-245

100

16

Т-62

9,6

1500

С-665

120

20

УД-2

5,9

3000

С-247

35

20

УД-1

3,0

2200

Св-262

35

6

Д-300

4,5

3000

Основні матеріали, напівфабрикати, будівельні деталі і конструкції приведено в таблиці 4.2 (дивись таблицю 4.2)

Таблиця 4.2 Основні матеріали, напівфабрикати, будівельні деталі і конструкції

Найменування

Од. вим.

Кількість на 1 год роботи

Дизельне паливо ГОСТ 305-82

кг

8

Масло МЮГ

кг

0,2

Дизельне паливо для насосу С-245

кг

1,3

Індустріальне масло для насосів С-204 чи 245 ГОСТ 20799-75

кг

0,02

Дизельне мастило для насосу С-245

кг

0,1

Солідол для насосу С-245

кг

0,005

   Машини, обладнання, механізований інструмент, інвентар,пристосування приведено в таблиці 4.3 (дивись таблицю 4.3)

Таблиця 4.3 - Машини, обладнання, механізований інструмент, інвентар, пристосування

Найменування

Од. вим.

Кількість

Водовідливний насос С-203

шт.

В    залежності від потрібності

Водовідливний насос С-204

шт.

Водовідливний насос С-245

шт.

Пересувна електростанція

шт.

4.6 Техніко – економічні показники

Основні техніко – економічні показники приведено в таблиці 4.4 (дивись таблицю 4.4)

Таблиця 4.4 - Основні техніко – економічні показники

Основа

Найменування робіт

            Склад ланки

Норми часу на 1 насосний агрегат, люд–год

часу на 1 насосний агрегат,

люд*год

Професія, розряд

Кіл.,

чол.

Маса агрегату, т до

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

1,0

1,2

1,4

Збірник типових норм на СМР і РСР Випуск

1 § Т-1-17

Установка насосного агрегату

Зняття насосного агрегату

Слюсар-монтажник

6 розряд

4 розряд

3 розряд

1

1

1

5,3

6,2

7

7,7

8,4

9,9

11,3

13

2,6

3,1

3,5

3,8

4,3

4,9

5,9

6,6

Розрахункові денні

ставки робочих

будівництва

Водовідлив за допомогою

насосу С-2ОЗ

Моторист

5 розряд

1

Розцінки на 1 люд–год/гр

          0-79

Водовідлив за допомогою насосу

С-204

Моторист

 5 розряд

1

0-79

Водовідлив за допомогою насосу

С-245

Моторист 5 розряд

1

0-79

Похожие материалы

Информация о работе