Вкладання газопроводів із траншеї кранами-трубоукладальниками і автокранами (Технологічна карта)

Страницы работы

Содержание работы

           4 ОПИС ТЕХНОЛОГІЧНОЇ   КАРТИ

4.1 Область використання

Технологічна карта розроблена на вкладання газопроводів із траншеї кранами-трубоукладальниками і автокранами.

4.2 Організація і технологія виконання робіт

Вкладання ізольованого газопроводу необхідно виконувати з дотриманням мір безпеки, які направлені на збереження ізоляційного покриття і безпечність робіт.

Для вкладання груб газопроводів рекомендується використовувати крани-трубоукладальиики марок: І -64, ТВ-8, ТО-1224 і iн.

При виконанні укладальних робіт необхідно використовувати такі пристосування, які виключають можливість пошкодження ізоляційного покриття: м'які монтажні полотен ця, тролей ні підвіски з катками і ін.

Металеві частини цих пристосувань необхідно обладнати прокладками із пластинчатого матеріалу.

Опускання газопроводів в траншею рекомендується виконувати по схемі, яка приведена на малюнку 4.1, по якій газопровід підтримується в процесі роботи двома кранами-трубоукладальниками. При ньому трубоукладальники повинні розміщуватися не ближче 1 м від брівки природного підкосу траншеї (межі призми обрушення).

Трубопровід піднімають па висоту не більше 1-1,2 м і у висячому положенні переміщають па середину траншеї, змінюючи виліг стріли, а потім опускають на дно траншеї.

Відстань між кранами- трубоукладальниками повинна бути 25-35 м.

Для вкладання газопроводів, крім кранів-трубоукладальників, застосовують і автокрани різних марок: К-46, КС-2561А, К-54 і ін. Вкладання груб повинно виконуватися не менше, ніж двома автокранами.

Порядок вкладання газопроводів автокранами аналогічний до вкладання кранами-трубоукладальниками.

При використанні самохідних стрілових кранів їх розміщують так, щоб вкладання пліті можна було вести з одночасним поворотом стріл обох кранів (малюнок 4.2).

Малюнок 4.1 - Схема організації робіт вкладання газопроводу в траншею трубоукладальниками.

де 1 – відвал грунту; 2 – траншея газопроводу; 3 – трубовкладальник;               4 – зона розташування труби; 5 – бровка відкосу.

Малюнок 4.2 - Схема організації робіт вкладання газопроводу в траншею автокранами.                                                                                                                                     

                                    де 1 - автокран; 2 - газопровід, що вкладається.

Звільнення     груби     від     захватних     пристосувань     повинно виконуватися післяля   вивірки  її   положення  і   прямолінійності  розташування у траншеї. При виконанні укладальних робіт необхідно постійно здійснювати операційний контроль, ретельно наглядаючи за станом дна траншеї (відсутність на ній виступів, гребенів, а також каменів і інших сторонніх предметів), за плавністю форми згину газопроводу, що вкладається, за станом ізоляційного покриття.

Після вкладання трубопроводу в траншею приступають до збирання неповоротного стику. Збирання стиків труб на дні траншеї і підготовку їх до зварювання можна вести за допомогою тих самих трубоукладальників, автокранів чи інших спеціальних пристосувань.

4.5 Матеріали, обладнання, механізми

Основні матеріали, напівфабрикати, будівельні деталі іконструкції приведено в таблиці 4.1 (дивись таблицю 4.1)

Таблиця 4.1 - Основні матеріали, напівфабрикати, будівельні деталі і конструкції

Найменування

Од. вим.

Кількість

Дизельне паливо для трубоукладальника

ГОСТ 305-82

кг/маш.*год

По нормам, які передбачені для вибраної марки трубоукладальника

Бензин для автокрана ГОСТ 2084-77

кг/маш.*год

Моторне мастило ГОСТ 10541-78

кг/маш.*год

Спеціальні мастила

кг/маш.*год

Трансмісійні мастила ГОСТ 23652-79

кг/маш.*год

 Машини, обладнання, механізований інструмент, інвентар, пристосування приведено в таблиці 4.2 (дивись таблицю 4.2).

Таблиця 4.2 - Машини, обладнання, механізований інструмент, інвентар,

пристосування

Найменування

Од. вим.

Кількість

Трубоукладальник

шт.

3

Автокран

шт.

2

Полотенце

шт.

2

Тролейні підвіски

шт.

2

Прокладка із еластичного

матеріалу

шт.

2

4.6 Техніко-економічні показники

Техніко – економічні показники вкладання газопроводу приведені в таблиці 4.3 (дивись таблицю 4.3)

Таблиця 4.3 – Техніко - економічні показники

Основа

 робіт

Склад

 ланки

Норми

 

Діаметр трубопроводу, мм

 

Опис робіт

100

150

200

250

300

400

500

600

700

800

 

ЕніР сб.9-2 §Е9-2-1 табл.2

1 .Вирівнювання і зачистка дна траншеї. 2. Стропування і опускання труб в траншею.

3. Вкладання ланок труб на основу.4. Збирання ланок труб в пліті з очищенням і

підгонка кромок, центрування і підтримування при прихватці стиків.                                                   

5. Підбивання грунту під труби

Трубо -

укладальник

5 р. -1

4 р.-2

Зр.-2

Æ 100-500 Зр.-3

Æ 600-800

Вкладання труб в траншею з розпірками

 

0,1

0,12

0,14

0,17

0,18

0,24

0,33

0,43

0,53

0,64

 

Вкладання ланок труб в траншею без розпірок

 

0,08

0,1

0,11

0,12

0,14

0,19

0,26

0,33

0,4

0,48

Похожие материалы

Информация о работе