Вимірювання відстаней світловіддалеміром. Світловіддалеміри СТ-5”Блеск”, КДГ-3 (СМ-3) і ЄДК-2000, страница 2

Світловіддалеміри малої дальності дії, за допомогою яких можна виміряти віддаль до 15км з похибкою до 2см. Вони призначені для вимірювання віддалей у геодезичних мережах згущення і для топографічних зйомок.

Світловіддалеміри другої групи, які працюють за принципом дифузного відбиття, тобто без застосування відбивача.

Світловіддалеміри підвищеної і найвищої точності, за допомогою яких вимірюються віддалі 0.3 - 5км з похибкою 2мм і менше. Вони призначені для прецизійного вимірювання віддалей при розв'язанні задач прикладної геодезії та вимірювань спеціального призначення.

У відповідності з ГОСТ 19223-90 вказаним групам світловіддалемірів присвоєні буквені позначення: Г - геодезичні, Т - топографічні, ТД - топографічні, що працюють за дифузним відбиттям, П - ті, що застосовуються у прикладній геодезії. Ці букви додаються до букви С, яка позначає слово «світловіддалемір», після чого вказуються цифри, що показують дальність дії приладу. Наприклад, позначення СТ-5 розшифровується так: світловіддалемір топографічний, дальність дії - 5км.

Радіовіддалеміри і побудовані на їхньому принципі роботи радіогеодезичні системи призначені для вимірювання великих віддалей - десятків кілометрів, а радіогеодезичними системами -сотень кілометрів. Радіогеодезичні системи застосовуються при вирішенні задач вищої геодезії і навігації, тобто визначення місце­положення рухомого об'єкта, наприклад, літака або корабля.

2. Світловіддалемір СТ-5 "Блеск"

Розглянемо більш детально один з розповсюджених топографічних світловіддалемірів СТ-5 "Блеск". У ньому реалізований фазовий принцип вимірювання віддалей з цифровим фазометром імпульсного типу.

Технічні характеристики приладу наступні:

Границі вимірювання віддалей:

Dmах                                                                                                   5000м;

Dmіп                                                                                                     0.2Мм

Точність вимірювання віддалей:.................................... ± (10мм+5мм/км).

Джерело випромінювання.......................................................... світлодіод.

Маса головних блоків світловіддалеміра............................................ 12.5кг.

Споживча потужність........................................................................ 5Вт.

Умови вимірювання:

температура.................................................................... від -300 до +400 С;

тиск                                                                              630 - 800 мм рт. ст.;

вологість                                                                              не більше 98%.

Прийомопередавач може встановлюватися на штатив або на теодоліт серії 2Т. Комплект відбивачів приладу дозволяє об'єднувати до 18 призм в одному блоці.

Основні частини світловіддалеміра показані на рис.7.11.

У головці 1 розміщена прийомопередаюча оптична система, джерело світлового випромінювання, фотоприймальний пристрій, електронні вузли.

Джерелом випромінювання є напівпровідниковий лазерний діод з довжиною хвилі випромінювання 0.89мкм, приймач світла - фотоелектронний помножувач (ФЕП).

На головці закріплена зорова труба 6 (рис.7.11а) для наведення світловіддалеміра на відбивач. На колонці 2 і основі 5 розміщені навідні та закріпні пристрої, призначені для наведення світловіддалеміра на відбивач у вертикальній та горизонтальній площинах. Основа скріплюється з колонкою гвинтами 4. Вони служать і для скріплення головки світловіддалеміра з теодолітом у випадку ви­користання його як далекомірної насадки на теодоліт.