Вимірювання відстаней світловіддалеміром. Світловіддалеміри СТ-5”Блеск”, КДГ-3 (СМ-3) і ЄДК-2000, страница 4

Дата     20 липня 2003 рПрилад     СПҐ-5 № 1915

Місце роботи    'Учбовий геодезичний полігон

Точка стояння    п. 38Точка візування    п. 42

Спостерігач        Сапєлкіна Олена       Обчислювач   філіпповсь^а Євгені

Погода      Сонячно                              Вітер     Сильний      Видимість    Фобра

Температура    20°Тиск       738лімрт. ст

Віддаль (грубо), км                        0                Кільк. відбивачів 1

Час вкл.      1&15т                                                                          Час вимк.  10і 25т

Вимірювання

Контр. відлік                                                     С„= 110       Ск= 110     Ссер= 110

Відлік в режимі "контроль"                          К„= 112      Кк—110     Ксер= 111

Номер наведення ( режим "точно"

1

2

3

4

150,612

150,609

150,610

150,611

150,611

150,609

150,609

150,610

150,610

150,611

150,610

150,610

Обчислення

kn = 1.4                                                     kf = -0.4          kn+kf = 1,1

Дm, мм

10-5Дm (kn+kf)

ΔДц, мм

Дв, мм

150610

2

-3

150609

Обчислив     Філіпповська

Перевірив         Сапєлкіна

Рисунок 7. 12 - Польовий журнал вимірювання віддалей світловіддалеміром СТ-5

Переводять перемикач 9 у положення «контр.» і беруть відлік по табло для визначення поправки kf . Три наведення на відбивач, в кожному з яких беруть по 3 відліки вимірюваної віддалі, складають один прийом вимірювань.

Якщо максимальна різниця середніх арифметичних значень відліків при різних наведеннях перевищує значення 5мм+3мм/км, то повторюють вимірювання, виконуючи точніше орієнтування світловіддалеміра по максимуму сигналу.

По закінченні вимірювань виключають світловіддалемір і укладають його в ящик.

На похибку вимірювання віддалей світловіддалеміром впливає неточне знання швидкості розповсюдження електромагнітних хвиль в атмосфері, нестабільність довжини хвилі випромінювача і похибки фазовимірювального пристрою. Більша частина з вказаних похибок враховується за допомогою поправочних коефіцієнтів, які визначаються за графіками, побудованими на основі попередніх досліджень приладу. Графіки наводяться у паспорті світловіддалеміра.

Тому кінцевий результат вимірювання віддалей обчислюють за формулою:

D = Dm + 10-5Dm(kn + kf) + ΔDц,                                                           (7-21)           |

де Dm  - середнє арифметичне значення відліків у режимі «точно» з врахуванням відомої кількості кілометрів вимірюваної віддалі;

kn- поправочний коефіцієнт, який враховує зміни показника заломлення середовища за рахунок атмосферних умов, визначається по номограмі за аргументами температури та тиску;

kf  - поправочний коефіцієнт, що враховує температурну зміну частоти кварцового генератора (нестабільність довжини хвилі випромінювача), визначається по кривій залежності його від контрольного відліку;

ΔDц- поправка за циклічну похибку фазовимірювального пристрою, визначається за графіком циклічної поправки, що побудований за результатами попередніх досліджень приладу.

Для визначення горизонтального прокладання похилої лінії вимірюють висоти прийомопередавача і відбивача та вимірюють теодолітом кут нахилу вимірюваної лінії.