Вимірювання відстаней світловіддалеміром. Світловіддалеміри СТ-5”Блеск”, КДГ-3 (СМ-3) і ЄДК-2000, страница 3

На лицьовій панелі (рис.7.11б) розміщена ручка управління «сигнал» 10, перемикач роду вимірювань «точно-контроль-грубо» 9, перемикач роду робіт «вьікл.- навед.-счет» 8, стрілочний індикатор 12, цифрове табло 7 і ручка встановлення контрольного відліку 11.

На стійці колонки є коаксіальне розняття 3 для приєднання джерела живлення, мікротелефон для подання звукового сигналу готовності вимірювань і вихід на накопичувач інформації (на рис.7.11 не показаний).

В основі є оптичний центрир для центрування прийомопередавача над точкою місцевості.

У комплект світловіддалеміра входять відбивачі, спеціальна віха для установки відбивача у важкодоступних місцях, джерелс живлення і зарядний пристрій.

Подальшим розвитком конструкції світловіддалеміра СТ-5 став прецизійний світловіддалемір СП-2 "Топаз", який дозволяє вимірювати віддалі від 0.5м до 2000м з середньою квадратичною похибкою ±(1мм+1мм/км).

Для вимірювання віддалей світловіддалеміром СТ-5 необхідно бригада з 4-х чоловік. Над точками, між якими вимірюється віддаль, встановлюється прийомопередавач і відбивач. Центрування приладів виконується спочатку грубо за допомогою ниткового виска, а потім - точно за допомогою оптичних центрирів, які входять у комплект прийомопередавача і відбивача.

Вісь відбивача наводять на прийомопередавач, перемикач 8 встановлюють у положення «выкл» (рис.7.116). Приєднують джерело живлення за допомогою сполучного кабелю і розняття 3.

При положенні перемикача 8 в положенні «выкл», а перемикача 9 - в положенні «контр.» стрілочний індикатор 12 повинен показувати не менше 60мкА. Показання індикатора 60мкА відповідають напрузі джерела живлення 6В. При менших показаннях стрілочного індикатора прилад автоматично виключається і слід замінити джерело живлення.

Переводять перемикач 9 у положення «точно», а перемикач 8 в положення «счет», надівають на об'єктив блок контрольного відліку. Обертанням ручки «сигнал» 10 встановлюють рівень сигналу посередині робочої зони стрілочного індикатора і беруть декілька відліків по цифровому табло. Якщо показники цифрового табло відрізняються від значення контрольного відліку, вказаного у паспорті світловіддалеміра, то встановлюють потрібні показання обертанням ручки установки контрольного відліку 11. Після цього знімають блок контрольного відліку.

Наводять світловіддалемір на відбивач за допомогою зорової труби обертанням гвинтів навідних пристроїв. Перемикач 8 світловіддалеміра переводять у положення «навед.», а перемикач 9-у положення «точно». Рівень сигналу встановлюють до обмеження обертанням ручки 10 за годинниковою стрілкою до упору. Наявність відбитого сигналу індукується звуком і відхиленням стрілки приладу вправо за шкалою.

Світловіддалемір наводять по максимуму сигналу, одночасно встановлюючи ручкою «сигнал» рівень сигналу посередині робочої зони. Встановлюють перемикач 8 у положення «счет» і беруть три відліки вимірюваної віддалі у режимі «точно» після подання звукового сигналу. Відліки записують у польовий журнал (рис.7.12).

Визначають і записують метеодані: температуру повітря і атмосферний тиск з точністю до 1°С та 1мм рт. ст. Метеодані визначають в обох точках вимірюваної лінії. Коли віддаль невелика, то достатньо їх визначити в одній точці, у місці стояння світловіддалеміра.

Похибка визначення середнього значення температури вздовж дистанції в 1°С відповідає похибці вимірювання віддалей в 1 мм/км, а похибка визначення середнього значення атмосферного тиску в 1мм рт. ст. відповідає похибці в 0.7мм/км. Наведення на відбивач повторюють ще 2 рази по максимуму сигналу і після ко­жного з них беруть по три відліки у режимі «точно».