Завдання до контрольної роботи з дисципліни "Основи дискретної математики", страница 2

X

Y

Варіант №

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

5 Висловити задану логічну операцію через

-    кон'юнкцію і заперечення;

-    диз'юнкцію і заперечення.

Операція

Операція

1

(C~D)

9

(AB)

2

(A->B)(CD)

10

(AB)(CD)

3

(AB)(CD)

11

(AB)(CD)

4

(AB)D)

12

(AB)(CD)

5

(AB)D)

13

(AB)(CD)

6

(AB)(CD)

14

(AB)(CD)

7

(AB)(CD)

15

(AB)(cD)

8

(AB)(CD)

16

(AB)(CD)

6.1 Визначити чи є функція gподвійною до функції f, якщо

Функції

f

G

1-3

xy

yx

4-6

xy

уx

7-9

xyxzyz

xyxzyz

10-12

xyz

zyx

13-15

(yz)

{01101101}

6.2 Призвести до нормальної форми формули задані в таблиці (непарні варіанти – до диз’юнктивної нормальної форми, парні - до кон’юнктивної):

Формула

1-2

(AB)(CD)

3-4

(AB)(CD)

5-6

(AB)(CD)

7-8

В)(CD)

9-10

(AB)(CD)

11-12

В)(CD)

13-14

В)(CD)

15-16

В)(CD)

6.3 Перевірити чи розв'язується формула задана в завданні 2.7 Побудувати досконалу диз'юнктивну і досконалу кон'юнктивну нормальну форму для заданої логічної формули:

Формула

1

(AB)(CD)

2

(AB)(CD)

3

(AB)(CD)

4

(AB)(CD)

5

(AB)(CD)

6

(AB)(CD)

7

(AB)(CD)

8

(AB)(CD)

9

(AB)(CD)

10

(AB)(CD)

11

(AB)(CD)

12

(AB)(CD)

13

(AB)(CD)

14

(AB)(CD)

15

(AB)(CD)

8.1 Висловити через булеві функції логічні формули, задані в таблиці завдання 7 (непарні варіанти - через стрілку Пірса, парні - через штрих Шеффера).

8.2 Висловити через булеві функції логічні формули, задані в таблиці завдання 7: додавання по модулю 2 і кон'юнкцію.

9.1 Мінімізувати булеву функцію, задану в наступній таблиці:

1

0

0

0

0

1

1

1

1

x2

0

0

1

1

0

0

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

0

0

1

0

1

1

0

1

2

0

1

0

0

1

1

0

1

3

0

1

0

1

0

1

0

1

4

0

1

0

1

1

0

0

1

5

0

1

0

1

1

0

1

0

6

1

0

0

0

1

1

0

1

7

1

0

0

1

0

1

0

1

8

1

0

0

1

1

0

0

1

9

1

0

0

1

1

0

1

0

10

1

0

1

0

0

1

0

1

11

1

0

1

0

1

0

0

1

12

1

0

1

0

1

0

1

0

13

1

0

1

1

0

0

0

1

14

1

0

1

1

0

0

1

0

15

1

0

1

1

0

1

0

0