Завдання до контрольної роботи з дисципліни "Основи дискретної математики", страница 3

9.2 Формулу, що отрималася після мінімізації, зобразити у вигляді перемикальної схеми.

10.1 Перетворити формули логіки першого порядку наведені нижче:

Формули

1-3

4-6

7-9

10-12

13-15

10.2 Знайти значення формули, що отрималася після перетворення (завдання 10.1). За вхідні дані взяти наступні:

– предикатна область D ={сніг, дощ};

            – константа а для непарних варіантів - сніг, для парних – дощ.

– значення предикатних символів Р і Q :

X

Q

X

Y

Р

сніг

1

сніг

Сніг

1

дощ

0

сніг

Дощ

0

дощ

Сніг

1

дощ

дощ

1

11.1 Зобразити граф заданий множиною вершин V={a,b,c,d,e,f} і множиною ребер Е в наступній таблиці(непарні варіанти - орієнтовані, парні - неорієнтовані):

Множина ребер Б

1-2

{(a,b),(b,c),(c,f),(f,a),(a,e),(f,d)}

3-4

{(a,c),(c,e),(e,d),(a,f),(f,b),(b,d)}

5-6

{(a,d),(d,e),(e,a),(f,b),(b,d),(f,c),(c,e)}

7-8

{(a,b),(b,c),(c,d),(d,e),(e,f),(f,a),(f,c)}

9-Ю

{(a,b),(b,d),(d,f),(f,e),(e,b),(a,f),(f,c)}

11-12

{(a,d),(d,c),(c,b),(b,f),(f,a),(b,e),(f,c)}

13-14

{(a,d),(d,c),(c,b),(b,e),(a,c),(c,f),(f,d)}

15-16

{(a,c),(c,e),(e,a),(b,d),(d,f),(f,b)}

11.2 Побудувати матрицю суміжності для графа з завдання 11.1.

11.3 Побудувати матрицю інцидентності для графа з завдання 11.1.

12.1 Побудувати граф G(R), де R- бінарне відношення, яке володіє наступними властивостями:

Властивість

1-3

рефлексивності

4-6

антирефлексивності

7-9

симетричності

10-12

антисиметричності

13-15

асиметричності

16-18

транзитивності

12.2 Показати маршрут, ланцюг і цикл з завдання 11.1

13.1 Побудувати ейлерів граф зі ступенями вершин (n>2) і кількістю вершин заданою в наступній таблиці:

Кількість вершин

Кількість вершин

1

5

9

7

2

6

10

8

3

7

11

7

4

8

12

6

5

7

13

5

6

6

14

6

7

5

15

7

8

6

16

8

13.2 Розбити ейлерів граф із завдання 13.1 на прості цикли.

13.3 Побудувати гамільтонів граф з кількістю вершин заданою в таблиці (завдання 13.1).

14.1 Зобразити дерево задане множиною ребер Е в наступній таблиці:

Множена ребер E

1

{(a,c),(b,c),(c,d),(c,e),(e,f),(f,g),(g,h)}

2

{(a,e),(b,e),(c,e),(d,e),(f,e),(e,g),(g,h)}

3

{(a,b),(b,c),(c,d),(d,e),(d,f),(d,g)}

4

{(a,b),(b,c),(c,d),(c,e),(c,f),(f,g)}

5

{(a,b),(b,c),(c,d),(d,e),(e,f),(e,g)}

6

{(a,c),(b,c),(c,d),(d,e),(e,f),(e,g)}

7

{(a,d),(b,d),(c,d),(d,e),(d,f),(d,g)}

8

{(a,b),(b,c),(c,d),(d,e),(e,f),(f,g)}

9

{(a,c),(b,c),(c,d),(d,e),(d,f),(f,g),(f,h),(h,I),(hj)}

10

{(a,cl^b,c),(d,c),(c,e),(e,f),(e,g),(e,h),(h,l),(h,1)}

11

{(a,c),(b,c),(c,d),(d,e),(d,f),(fd,g),(d,h),(h,l),(h,j)}

12

{(a,c),(b,c),(c,d),(d,e),(d,f),(d,g),(g,h),(f,l),(f,j)}

13

{(a,b),(b,c),(c,d),(d,e),(d,g),(gih),(g,l),(lij)}

14

{(a,b),(b,d),(c,d),(d,e),(e,f),(e,h),(h,g),(e,j),(j,l),(j,I)}

15

{(a,d),(b,d),(c,d),(d,e),(e,f),(e1g),(e,j),(j,h),(j,l),(j,k)}

14.2 Привести дерево задане в завданні 14.1 до кореневої форми.