Розробка і дослідження аналого-цифрової моделі мікросхеми

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Кафедра обчислювальної техніки та програмування

               УДК 681.3

               Інд.№

Юрченко О.С.

“РОЗРОБКА І ДОСЛІДЖЕННЯ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЇ МОДЕЛІ МІКРОСХЕМИ

Варіант № 5В

Альбом документів курсового проекту за дисципліною

“Комп’ютерна електроніка”

КІТ 14В.04074.00 ПЗ

Харків 2006

Анотація

В даному курсовому проекті аналізуються параметри та принципи роботи аналого-цифрової моделі мікросхеми К176ТМ2, що містить в собі 2 D-тригери. Досліджуються її часові діаграми.

Тригери виконані на елементах КМОП логіки.

В пояснювальній записці приведені необхідні обґрунтування обрання саме цієї моделі базових елементів для розробки схеми та опис принципу дії даної схеми. Проводиться аналіз дослідження роботи D-тригера. Проведений аналіз роботи елементів за цифровою схемою, а також з внесенням аналогової части­ни, отриманні графіки перехідних процесів.

The summary

In the given course project parameters and principle of operation of analog-digital model of a microcircuit K176TМ2 are analyzed, which cosist of two 2 D-triggers. The timind diagrams are investigated.

The triggers is excuted on elemetts the КМОП logics.

In the explanatory note the reduced indispensable substantiation’s of election of this model of master cells for a wiring design and description of a principle of operation of the given scheme. The analysis of research of activity of a D-trigger is carried out. The conducted operational analysis of members on a digital circuit and with depositing of an analogue part, the schedules of transients are obtained.

 
 

Формат

Зона

Позиція

Позначення

Найменування

Кількість

Примітка
 
   
 
Документація
 
   
 

А4

Завдання

 
   
 

А4

КІТ 14в.04074.00 ПЗ

Пояснювальна записка
 
 
Двовхідний елемент І-НІ
 
 

А4

КІТ 14в.04074.01 Е1

Схема принципова
 
 
Двовхідний елемент ЧИ-НІ
 
 

А4

КІТ 14в.04074.02 Е1

Схема принципова
 
 

Елемент з третім Z-станом

 
 

А4

КІТ 14в.04074.03 Е1

Схема принципова
 
 

Один тригер мікросхеми К176ТМ2

 
 

А4

КІТ 14в.04074.04 Е1

Схема принципова
 
 

Модель тестування тригера

 
 

А4

КІТ 14в.04074.01 Е2

Схема електрична функціональна
 
 
Модель тестування тригера навантаженого конденсатором
 
 

А4

КІТ 14в.04074.02 Е2

Схема електрична функціональна
 
 
Модель тестування тригера навантаженого резистором
 
 

А4

КІТ 14в.04074.03 Е2

Схема електрична функціональна
 
 
Модель тестування тригера навантаженого конденсатором та резистором
 
 

А4

КІТ 14в.04074.04 Е2

Схема електрична функціональна
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 
 

КІТ 14в.04074.00 ВП

 
   
 

Зм.

Аркуш

№ документа

Підп

Дата

 
 

Розробник

Юрченко

Розробка і дослідження моделі мікросхеми.

Варіант 5В

Відмінність проекту

Літера

Аркуш

Аркушів

 
 

Перевірив

Калашніков

1

1

 
НТУ «ХПІ»
Кафедра ОТП
 
 

Норм.контр

 
 

Затвердив

Скородєлов

 

Похожие материалы

Информация о работе