Розробка системи діагностики мережі (аналог - утиліта TRACERT)

Страницы работы

Содержание работы

1. Розробити систему діагностики мережі, тобто перелік параметрів для визначення оцінки її працездатності (аналог - утиліта TRACERT).

           Дана система діагностування мережі  визначає шлях до точки призначення за допомогою посилки в точку призначення ехо-повідомлень протоколу ICMP з постійним збільшенням значень терміну життя TTL. Виведений шлях - це список найближчих інтерфейсів маршрутизаторів, що перебувають на шляху між вузлом джерела й точкою призначення. Запущена без параметрів, команда системи виводить довідку.

Параметри команди системи:

-d

Запобігає спробі команди  визначення IP-адрес проміжних маршрутизаторів в імена. Збільшує швидкість виводу результатів команди .

-h максимальне_число_переходів

Задає максимальну кількість переходів на шляху при пошуку кінцевого об'єкта. Значення за замовчуванням дорівнює 30.

-j список_вузлів

Вказує для повідомлень із ехо-запитом використання параметра вільної маршрутизації в заголовку IP з набором проміжних місць призначення, зазначених у списку_вузлів. При вільній маршрутизації успішні проміжні місця призначення можуть бути розділені одним або декількома маршрутизаторами. Максимальне число адрес або імен у списку - 9. Список_адрес представляє набір IP-адрес (у точечно-десятковій нотації), розділених пробілами.

-w інтервал

Визначає в мілісекундах час очікування для одержання ехо-відповідей протоколу ICMP або ICMP-повідомлень про закінчення часу, що відповідають даному повідомленню ехо-запиту. Якщо повідомлення не отримане протягом заданого часу, виводиться зірочка (*). Тайм-аут за замовчуванням 4000 (4 секунди).

ім'я_кінцевого_комп'ютера

Задає точку призначення, зазначену IP-адресою або ім'ям вузла.

-?

Відображає довідку в командному рядку.

2. Привести дослівний опис узагальненого алгоритму роботи програми діагностики (аналог – утиліта TRACERT - h) та привести опис використаного протоколу.

Протокол ІCMP є інструментом передачі повідомлень між вузлами. За допомогою ICMP хости в мережі обмінюються різною службовою інформацією (інформацією про зміну маршруту, зменшення швидкості передавання, недосяжності якоїсь адресі і т.і.) В основі протоколу ICMP лежить поняття повідомлень. Більшість повідомлень ІCMP стосується помилок взаємодії вузлів, інші – використовуються для опитування вузлів. ICMP використовує основні властивості протоколу IP, як якщо б він був протоколом більш високого рівня. На справді ICMP є складовою частиною IP.

Згенероване повідомлення ІCMP про помилку завжди містить заголовок ІР та перші 8 байт дейтаграми ІР, що стала причиною помилки. Це дозволяє вузлу, що прийняв повідомлення про помилку, зв’язати його з конкретним протоколом і процесором.

Одним з типів повідомлень протоколу є так званий "ехо-запит". Після отримання "ехо-запиту" хост повинен відповісти відправнику "ехо-відповідью". Загалом, "ехо-запит" та "ехо-відповідь" відрізняються лише адресами відправника та одержувача та кодом типу повідомлення (тип 8 - "ехо-запит", тип 0 - "ехо-відповідь").

             Кожен маршрутизатор, через який проходить шлях, зобов'язаний перед подальшим пересиланням пакета зменшити значення його поля TTL щонайменше на 1. Фактично, TTL - лічильник вузлів. Передбачається, що коли параметр TTL дорівнює 0, маршрутизатор посилає системі-джерелу повідомлення ICMP про закінчення часу. Система діагностування визначає маршрут, посилаючи перший ехо-запит з полем TTL, рівним 1, і збільшуючи значення цього поля на одиницю для кожного наступного ехо-пакета, що відправляє, доти, поки кінцевий вузол не відповість або поки не буде досягнуте максимальне значення поля TTL. Максимальна кількість переходів за замовчуванням дорівнює 30 і може бути змінене за допомогою параметра -h. Шлях визначається з аналізу повідомлень ICMP про закінчення часу, отриманих від проміжних маршрутизаторів, і ехо-відповідей точки призначення. Однак деякі маршрутизатори не посилають повідомлень про закінчення часу для пакетів з нульовими значеннями TTL і не видні для команди системи діагностування. У цьому випадку для переходу відображається ряд зірочок.

Ця команда доступна, тільки якщо у властивостях мережного адаптера в об'єкті “Мережні підключення” як компонент установлений протокол Інтернету (TCP/IP).

Похожие материалы

Информация о работе