Розробка цифрового приладу відеоспостереження з автономним живленням від акумуляторних батарей на основі не кольорового ПЗС-сенсору

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет

“Харківський політехнічний інститут”

Кафедра “Обчислювальна техніка та програмування”

УДК 681.3

Інв.№ 4

Альбом документів курсового проекту

на тему:

Цифрові прилади відеоспосереження

з дисципліни:

Мікроконтролерні улаштування

КІТ14Б.04053.003 ДКП

Керівник проекту                

_____ (Калашніков В. І.)

«___» ____________ 2008р.

Виконавець                         

_________ (Богачов О. С.)

«___» ____________ 2008p.

Харків 2008 р.


    Анотація

У даному курсовому проекті виконана розробка цифрового приладу відеоспостереження з автономним живленням від аккумуляторніх батарей на основі не кольорового ПЗС-сенсору розміром 1/3 ”,  з на копиченням данних на флеш пам’ять об’ємом 4Гб.  У пояснювальній записці приведені структурні, функціональні та принципові схеми пристрою та його елементів.

Аннотация

В данном курсовом проекте выполненная разработка цифрового прибора видеонаблюдения с автономным питанием от аккумуляторних батареи на основе не цветного Пзс-сенсору размером 1/3 ”,  с на накоплением данних на флешь память объемом 4 Гб.  В пояснителной записке приведена структурная, функциональная и принципиальная схема устройства и его элементов.

The Annotation.

In this course project the executed development of digital device of video of supervision with an autonomous feed from an  battery on the basis of not coloured sensors measuring 1/3 ”,  with on by the accumulation of danikh on flesh memory by volume of 4 Gb.  The flow, functional and of principle diagram of device and his elements is resulted in a message.


 


 Фор-мат

З

о

н

а

ПОзиція

Позначення

Найменування

Кіл.

Примітка

 Документація загальна

А4

КІТ14Б.04053.003 ТЗ

Техничне завдання

2

A4

КІТ14Б.04053.003 П3

Пояснювальна записка

14

A4

КІТ14Б.04053.003 Е1

Схема структурна

1

A4

КІТ14Б.04053.003 Е2

Схема  функціональна

1

A4

КІТ14Б.04053.003.01 Е3

Схема електрична  принципова(відеокамера)

1

A4

КІТ14Б.04053.003.02 Е3

Схема електрична  принципова(детектор)

1

A4

КІТ14Б.04053.003.03 Е3

Схема електрична  принципова(блок керування)

1

A4

КІТ14Б.04053.003.04 Е3

Схема електрична  принципова(блок обробки)

1


МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАІНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
“ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
Кафедра «ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА та ПРОГРАМУВАННЯ»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Завідуючий кафедрою ОТП

__________ (Домнін Ф.А.)

«____» __________ 2008р.

Цифрові прилади відеоспосереження

Технічне завдання

КІТ14Б.04053.003 ТЗ

Керівник проекту                

_____ (Калашніков В. І.)

«___» ____________ 2008р.

Виконавець                   

_________ (Богачов О. С.)

«___» ____________ 2008р.

Харків 2008 р.


ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1. Найменування й область застосування

1.1.   Прилад цифрового відео спостереження.

1.2. Область застосування – в охоронних системах відео спостереження та відео контролю.

2. Склад виробу, технічні характеристики і рекомендації.

2.1.  Визначити структури і складу виробу.

2.2.  Розробити алгоритми роботи виробу.

2.3.  Розрахувати вартісні і витратні характеристики розробки.

2.4.  Розробити текстові документи проекту та оформити звіт.

3. Перелік документів:

3.1  Відомість проекту.

3.2  Технічне завдання.

3.3  Пояснювальна записка.

3.4  Схема електрична структурна – Е1.

3.5  Схема електрична принципова – Е3.

Похожие материалы

Информация о работе