Приблизний зміст та форма Реферату, що відображує сутність практичної роботи як складової частини державного іспиту

Страницы работы

Содержание работы

Приблизний  зміст та  форма  Реферату  ,  що відображує  сутність  практичної  роботи   як  складової  частини  державного  іспиту  на  здобуття  освітнього рівня  Бакалавра комп’ютерної  інженерії.

     У якості  практичної роботи під час бакалаврського іспиту  запропоновано розглянути  матеріали  курсового проекту  останнього  або передостаннього семестрів.  Під  назвою  “Реферат”  у  даному  випадку  будемо  мати на увазі  друкований документ  обсягом    1,5-2 сторінки (на одному аркуші, шрифтом  12п, Times New Roman,  16 см. рядок, 80 знаків в рядку, 50 рядків на сторінці).  Зміст  документу (він без  підзаголовків,  структурований за рахунок  абзаців)  має містити  такі  складові:

       -  заголовок  за формою ,  поданою нижче.

<< Практична робота  іспиту на здобуття освітнього рівня  Бакалавра

         комп’ютерної  інженерії  студента  гр. ХХХХ   НТУ “ХПІ”

                    Гойхмана  Свирида  Абдурахмановича.

           Тема роботи-  “ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ”

                                           РЕФЕРАТ >>

               ( далі  абзаци  з  запропонованим  нижче  змістом)                       

       - коротке формулювання  завдання на виконання практичної роботи (курс.проекту),

       - що було приписано  використати   і  що треба було  вибирати на ваш розсуд,

       - які були ваші  висновки та  вибір  після огляду  робіт  попередніх  виконавців   подібного завдання, або  літературних джерел,

       -  в чому полягають  запропоновані  рішення  під час виконання  вами цього  завдання,

       -  які  математичні  викладки, комп’ютерні  розрахунки або  моделювання  потрібно  було виконати  і  яка їх мета,

       -  які  документи  було задано розробити  та  подати у звіті про виконання,

       -  в чому  полягали  основні  технічні (структурні) рішення,

       -  які  довідкові  та інформаційні матеріали  були використані,  які були  джерела  цих  матеріалів та доступ до них,

-  які основні  риси результату розробки  та які чисельні показники

можуть   характеризувати  якість  та переваги продукту розробки,

-  як та у вигляді чого саме була використана обчислювальна техніка

 на етапі  розробки (техніка, програмні продукти. апаратні додатки) та

 на етапі  оформлення звіту про виконання,

-  що саме кінець кінцем  може бути запропоноване  користувачеві  продукту вашої діяльності  як  суті  практичної роботи майбутнього  бакалавра комп’ютерної інженерії.

(Цей текст викладено у файлі  BakRef.doc, який  можна скопіювати у  313 в/к)

Похожие материалы

Информация о работе