Організація роботи мiкропроцесора в захищеному режимi, страница 4

                                                                              Таблиця 4.4

 Iнформацiя пpо особливостi МП (регістр ECX)

Біт

Назва

Призначення

0-9

Зарезервовано

10

CID

Підтримка Context ID

11-31

Зарезервовано

Старший бiт (бiт 31) кожного регiстра показує, чи мiстить даний регiстр вiрогiдну iнформацiю (бiт дорівнює 0) або є зарезервованим (бiт дорівнює 1).

Якщо регiстр мiстить вiрогiдну iнформацiю, то вона представляється в  

виглядi однобайтових дескрипторiв (таблиця 4.7).

Таблиця 4.5

                                            Інформація про Бренд-індекс

Значення EBX[7:0]

Опис

00 h

Не підтримується

01h

Celeron

02h

Pentium III

03h

Pentium III Xeon, якщо сігнатура = 6B1h, тоді Celeron

04h

Pentium III

06h

Мобільний Pentium III – M

07h

Мобільний Celeron

08h

Pentium 4, якщо сігнатура ³ F13h, тоді Genuine Intel

09h

Pentium 4

0Ah

Celeron

0Bh

Xeon, якщо сигнатура < F13h, тоді Xeon  MP

0Ch

Xeon  MP

0Eh

Мобільний Pentium 4 -M, якщо сигнатура < F13h, тоді Xeon

0Fh

Мобільний Celeron

Таблиця 4.6

                                            Інформація про Бренд-строку

Вхідне значення   EAX

Функція

Значення, що повертається

80000000h

Найбільше вхідне значення EAX

EAX=80000004h,EBX,ECX,EDX – зарезервовано

80000001h

Розширені сигнатура МП  і його  особливості

EAX, EBX, ECX, EDX -   зарезервовано

80000002h

Бренд-строка

В EAX, EBX, ECX, EDX - бренд-строка

80000003h

Бренд-строка

В EAX, EBX, ECX, EDX - бренд-строка

80000004h

Бренд-строка

В EAX, EBX, ECX, EDX - бренд-строка

                                                                                                 Таблиця 4.7

Дескpиптоpи для опису кеш-пам'ятi i TLB

Значення дескриптора

Опис

1

2

01h

TLB команд: 4 Кб сторінки, 4-направлений, 32 рядки

02h

TLB команд: 4 Мб сторінки, повністю асоціат., 2 рядки

03h

TLB даних: 4 Кб сторінки, 4-направлений, 64 рядки

04h

TLB даних: 4 Мб сторінки, 4-направлений, 8 рядків

06h

Кеш команд: розмір 8 Кб, 4-направлений, рядок 32 байта

08h

Кеш команд: розмір 16 Кб, 4-направлений, рядок 32 байта

0Ah

Кеш даних: розмір 8 Кб, 2-направлений, рядок 32 байта

0Ch

Кеш даних: розмір 16 Кб, 4-направлений, рядок 32 байта

22h

Об’єднаний кеш L3 :  розмір 512 Кб, 4-направлений, рядок 64 байта

23h

Об’єднаний кеш L3 : розмір 1 Мб, 8-направлений,     рядок 64 байта

25h

Об’єднаний кеш L3 : розмір 2 Мб, 8-направлений,     рядок 64 байта

29h

Об’єднаний кеш L3 : розмір 4 Мб, 8-направлений,     рядок 64 байта

39h

Об’єднаний кеш L2 : розмір 128 Кб, 4-направлений,  рядок 64 байта

3Bh

Об’єднаний кеш L2 : розмір 128 Кб, 2-направлений,  рядок 64 байта

3Ch

Об’єднаний кеш L2 : розмір 256 Кб, 4-направлений,   рядок 64 байта

40h

МП не містить кеш L2 (для сімейства P6) або L3            (для Pentium 4)

41h

Об’єднаний кеш L2:

розмір 128 Кб, 4-направлений, рядок 32 байта

42h

Об’єднаний кеш L2:

розмір 256 Кб, 4-направлений, рядок 32 байта

43h

Об’єднаний кеш L2:

розмір 512 Кб, 4-направлений, рядок 32 байта

44h

Об’єднаний кеш L2:

розмір 1 Мб, 4-направлений, рядок 32 байта