Організація роботи мiкропроцесора в захищеному режимi, страница 3

Крім бренд-індекса  останні моделі мікропроцесорів, наприклад, Pentium 4, дозволяють отримати бренд-строку (Brand-string), яка містить символи ідентифікації МП, а також  максимальну робочу частоту мікропроцесора.

Коли виконується команда CPUID iз вхiдним значенням EAX, яке указано в таблиці 4.6, МП повертає бренд-строку в регістрах общого призначення.

При виконаннi команди CPUID iз вхiдним значенням EAX = 2 МП повертає iнформацiю про внутрiшню кеш-пам'ять i TLB (таблиця 4.7). При цьому молодший байт регiстра EAX (регiстр AL) мiстить значення, що показує, скiльки разiв необхiдно виконати команду CPUID iз вхiдним                                                                                                   значенням EAX = 2, щоб отримати всю iнформацiю про кеш-пам'ять i TLB.                                

Таблиця 4.3

 Iнформацiя пpо особливостi МП (регістр EDX)

Біт

Назва

Призначення

1

2

3

0

FPU

 МП містить FPU, що підтримує команди Intel 387

1

VME

Virtual-8086 Mode Enhancements – підтримка розширення режиму М86

2

DE

Debugging Extensions – підтримка розширення відладки (можливість зупинки по зверненню до портів), включая CR4.DE

3

PSE

Page Size Extension – підтримка  4 Мб-сторінок 

4

TSC

Time Stamp Counter (лічильник позначок реального часу  – підтримка команди RDTSC, включая CR4.TSD

5

MSR

Model Specific Register  (регістри, специфічні для даної моделі МП ) – підтримка команд RDMSR і WRMSR 

6

PAE

Physical Address Extension – підтримка розширення фізичного адресного простору до 36  розрядів

7

MCE

Machine Check Exception – підтримка виключення 

машинного контролю (18),  включая CR4. MCE

8

CX8

Підтримка команди CMPXCHG8B

9

APIC

МП містить програмно доступний APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller)

10

Зарезервовано

11

SEP

Підтримка команд  швидкого системного виклику SYSENTER та SYSEXIT

12

MTRR

Підтримка регістрів Memory Type Range Registers

13

PGE

Page Global Enable – підтримка глобальних сторінок, включая CR4.PGE

14

MCA

Machine Check Architecture – підтримка MCA і регістра MCG_CAP

15

CMOV

Conditional Move – підтримка команд умовної пересилки CMOVVcc

16

PAT

Page Attribute Table – підтримка таблиці атрибутів сторінок PAT

                                                                             Продовження таблиці 4.3

 Iнформацiя пpо особливостi МП (регістр EDX)

1

2

3

17

PSE-36

Підтримка сторінок 4 Мб та адреси вище 4 Гб

18

PSN

Підтримка 96-розрядного серійного номеру процесора

19

CLFSH

Підтримка команди CLFLUSH

20

Зарезервовано

21

DS

Підтримка запису історії переходів

22

ACPI

Підтримка програмного контролю частоти МП

23

MMX

Підтримка технології MMX (MultiMedia eXtensions)

24

FXSR

Підтримка команд FXSAVE та FXRSTOR

25

SSE

Підтримка команд  SSE (Streaming SIMD Extension)

26

SSE2

Підтримка команд  SSE2 (Streaming SIMD Extension 2)

27

SS

Підтримка розв’язання конфліктів типов пам’яті

28

HTT

Підтримка технології Hyper Threading (логічні процесори)

29

TM

Підтримка температурного мониторингу

30

Зарезервовано

31

SBF

Підтримка переривання сигналу по FERR