Організація роботи мiкропроцесора в захищеному режимi, страница 2

15                14    13    12   11                     8   7                       4   3                    0

Зарезервовано

Тип

Код сімейства

Номер моделі

Степінг

31                  28  27                                        20      19                                    16

Зарезервовано

Розширений код  сімейства

Розширений номер моделі

              Рис. 4.1 Формат сигнатури ідентифікації МП

                                                                                                Таблиця 4.2

 Коди iдентифiкацiї МП

Тип

EDX[13:12]

Сімейство

EDX[11:8]

Модель

EDX[7:4]

Мікропроцесор

1

2

3

4

00

0100

000x

Intel486 DX

00

0100

0010

Intel486 SX

00

0100

0011

Intel487, Intel486 DX2, Intel486DX2 OverDrive,       AMD DX2 в режимі WT

00

0100

0100

Intel486 SL

00

0100

0101

IntelSX2

00

0100

0111

IntelDX2 і AMD DX2 в режимі WB

00

0100

1000

IntelDX4 і AMD DX4 в режимі WT

00

0100

1001

AMD DX4 в режимі WB

00

0100

1110

Am5x86 в режимі WT

00

0100

1111

Am5x86 в режимі WB

0x

0100

1000

IntelDX4 Overdrive

00

0101

0001

Pentium (60,66)

00

0101

0010

Pentium (75,90,100,120,133,150,166,200)

01

0101

0001

Pentium OverDrive (60,66)

01

0101

0010

Pentium OverDrive (75,90,100,120,133)

01

0101

0011

Pentium OverDrive для Intel486

00

0101

0100

Pentium MMX (166,200)

01

0101

0100

Pentium OverDrive  для MMX (75,90,100,120,133)

00

0101

0001

AMD-K5-PR120,133

00

0101

0010

AMD-K5-PR166

00

0110

0001

Pentium Pro

00

0110

0011

Pentium II, модель 3

                                                                         Продовження таблиці 4.2

 Коди iдентифiкацiї МП

1

2

3

4

00

0110

0101

Pentium II ,Pentium II Xeon, Celeron модель 5

00

0110

0110

Celeron модель 6

00

0110

0111

Pentium III, Pentium III Xeon модель 7

00

0110

1000

Pentium III, Pentium III Xeon, Celeron модель 8

00

0110

1010

Pentium III Xeon  модель A

00

0110

1011

Pentium III модель B

01

0110

0011

Pentium II OverDrive

01

0110

0011

Pentium II OverDrive

00

1111

0000

Pentium 4, Intel Xeon  0.18-мк

00

1111

0001

Pentium 4,  Intel Xeon, Intel Xeon MP,  Celeron  0.18-мкм

00

1111

0010

Pentium 4, Mobile Pentium 4 – M,  Intel Xeon, Intel Xeon MP,  Celeron, Mobile Celeron 0.13-мк

регiстрах EDX та ECX. Призначення бiтiв цих регiстрів  приведене відповідно в таблицях 4.3 і  4.4.

Починаючи з мікропроцесора Pentium III моделі 8 (Pentium III, Pentium III Xeon та Celeron) з‘явилась можливість для більш детальної ідентифікації МП застосовувати поняття бренд-індекс (Brand ID).  Ця інформація міститься в регістрі EBX (біти 7-0) після виконання команди CPUID з вхідним значенням EAX=1 і  приведена в таблиці 4.5.