Критерії для прийняття рішень в умовах невизначеності

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ Й НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Кафедра: «Обчислювальна техніка й програмування»

Звіт

з лабораторної роботи №1

Дисципліна: «Методи та алгоритми прийняття рішень»

                                                                              Виконав:  студ. гр. КІТ-14Б

           Богачов О. С.

                                                                          Перевірили: Заковоротний О.Ю.

                                                                                                Хавіна І.П.

Харків 2008


Лабораторна робота № 1

Тема: Критерії для прийняття рішень в умовах невизначеності.

Мета роботи: Придбання й закріплення знань, і одержання практичних навичок роботи із критеріями для прийняття рішень в умовах невизначеності.

Індивідуальне завдання:

1.  Для функції реалізації, використовуючи Excel, визначити кращі альтернативи за допомогою критеріїв (1) ( (6), (9), (10).

2.  Запропонувати й обґрунтувати свій унікальний критерій для прийняття рішень в умовах невизначеності.

3.  Продемонструвати працездатність Вашого критерію на заданій і запропонованій Вами функціях реалізації.

4.  Оформити звіт по лабораторній роботі.

Хід виконання роботи:

1. Сформулюємо завдання для ухвалення рішення:

Керівництву хлібозаводу необхідно розпланувати номенклатуру вироблених виробів на майбутній рік. Є наступні варіанти вибору:

x1 - робити всі види виробів

x2 - хліб, здоба, кондитерські вироби, спец. продукція (весільні торти й ін.)

x3 - хліб, здоба, кондитерські вироби

x4 - хліб, здоба

x5 - хліб

Кількість сировини, що буде отримано хлібозаводом залежить від величини врожаю в наступаючому році (y1 - y6, у порядку зростання величини).

Аналізуючи досвід минулих років, керівництво склало таблицю передбачуваних прибутків підприємства (у деяких умовних одиницях) залежно від ухваленого рішення (x1 - x5)  і величини врожаю (y1 - y6). Нижче наведені розрахунки для вибору найкращої альтернативи з використанням різних критеріїв:

Вихідна матриця

y1

y2

y3

y4

y5

y6

x1

284

360

1200

2778

4271

6335

x2

581

720

1343

2863

4118

5908

x3

745

1029

1919

2618

3598

5114

x4

825

1286

1825

2365

3134

4536

x5

862

1157

1622

2100

2845

4078

∑/∑∑

4,55E-02

6,29E-02

1,09E-01

1,76E-01

2,48E-01

3,59E-01

Матриця жалів

y1

y2

y3

y4

y5

y6

x1

5,78E+02

9,26E+02

7,19E+02

8,50E+01

0,00E+00

0,00E+00

x2

2,81E+02

5,66E+02

5,76E+02

0,00E+00

1,53E+02

4,27E+02

x3

1,17E+02

2,57E+02

0,00E+00

2,45E+02

6,73E+02

1,22E+03

x4

3,70E+01

0,00E+00

9,40E+01

4,98E+02

1,14E+03

1,80E+03

x5

0,00E+00

1,29E+02

2,97E+02

7,63E+02

1,43E+03

2,26E+03

∑/∑∑

6,64E-02

1,23E-01

1,10E-01

1,04E-01

2,22E-01

3,74E-01

Ухвалені рішення

Каи

Кгур

Кмм

Кs

Кнс

Кссс

Кх

x1

3045,6

6335

3309,5

284

926

384,66667

177,9772

3801,5876

x2

2588,833

5908

3244,5

581

576

333,83333

302,3639

3696,6895

x3

2503,833

5114

2929,5

745

1221

418,83333

669,3644

3371,4499

x4

2328,5

4536

2680,5

825

1799

594,16667

1026,68

3052,5502

x5

2110,667

4078

2470

862

2257

812

1337,78

2753,7161

Вибір

3045,6

6335

3309,5

862

576

333,83333

177,9772

3801,588

Похожие материалы

Информация о работе