Критерії для прийняття рішень в умовах невизначеності, страница 3

де:

Kн - нейтральний критерій

Каи - критерій азартного гравця

Кгур - Критерій Гурвица

Кмм - максимінний критерій

Кs - Критерій Севіджа

Кнс - Нейтральний критерій на жалях

Кссс - Критерій суб'єктивно-середніх жалів

Кх - Критерій Хоменюка

2. Як власний критерій можу запропонувати модифікацію критерію Гурвица на жалях. Формула в цьому випадку має вигляд:

Очевидно, що якщо середовище благоприятствует ЛПР, то значення з варто вибирати як можна менше, інакше - більше.

3. Для запропонованої функції реалізації:

Вихідна матриця

y1

y2

y3

y4

y5

y6

x1

284

360

1200

2778

4271

6335

x2

581

720

1343

2863

4118

5908

x3

745

1029

1919

2618

3598

5114

x4

825

1286

1825

2365

3134

4536

x5

862

1157

1622

2100

2845

4078

Матриця жалів

y1

y2

y3

y4

y5

y6

x1

5,78E+02

9,26E+02

7,19E+02

8,50E+01

0,00E+00

0,00E+00

4,63E+02

x2

2,81E+02

5,66E+02

5,76E+02

0,00E+00

1,53E+02

4,27E+02

2,88E+02

x3

1,17E+02

2,57E+02

0,00E+00

2,45E+02

6,73E+02

1,22E+03

6,11E+02

x4

3,70E+01

0,00E+00

9,40E+01

4,98E+02

1,14E+03

1,80E+03

9,00E+02

x5

0,00E+00

1,29E+02

2,97E+02

7,63E+02

1,43E+03

2,26E+03

1,13E+03

288

Для заданої функції реалізації:

Вихідна матриця

y1

y2

y3

y4

y5

y6

x1

1,00E+07

4,00E+06

5,00E+05

10000

-2,00E+06

-4,00E+05

x2

4500000

1500000

200000

5000

-400000

-30000

x3

1000000

300000

18000

2000

-12000

-2500

x4

-50000

-50000

-50000

-50000

-50000

-50000

x5

500000

200000

-10000

0

0

0

Матриця жалів

y1

y2

y3

y4

y5

y6

x1

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

2,00E+06

4,00E+05

1,00E+06

x2

5,50E+06

2,50E+06

3,00E+05

5,00E+03

4,00E+05

3,00E+04

2,75E+06

x3

9,00E+06

3,70E+06

4,82E+05

8,00E+03

1,20E+04

2,50E+03

4,50E+06

x4

1,01E+07

4,05E+06

5,50E+05

6,00E+04

5,00E+04

5,00E+04

5,05E+06

x5

9,50E+06

3,80E+06

5,10E+05

1,00E+04

0,00E+00

0,00E+00

4,75E+06

1000000

Висновок: Закріпив знання й практичні навички роботи із критеріями для прийняття рішень в умовах невизначеності.