Звіт з практики на підприємстві з області комп’ютерних мереж та інформаційних технологій

Страницы работы

Содержание работы

1. Структура підприємства‑бази практики в цілому та підрозділу, де фактично знаходився студент під час практики:

СПО-ФО Супрун В.В. є оператором національної мультисервісної мережі передачі даних УкрПак, призначеної для створення корпоративних мереж, каналів передачі даних та забезпечення доступу до всесвітньої мережі Інтернет.

          СПО-ФО Супрун В.В. забезпечує проектування, побудову та технічну підтримку мережі УкрПак.

          Суттєвою вимогою часу стає надання замовнику ефективних комплексних рішень, гарантованих параметрів зв'язку, забезпечення оперативного технічного обслуговування всіх ланок проекту.

          СПО-ФО Супрун В.В. діє відповідно до вимог часу, заслуговуючи довіру своїх клієнтів.

2.Короткий опис основного напряму робіт, виконуваних підрозділом, і їх технічна реалізація:

Технічна підтримка СПО-ФО Супрун В.В. виконує усі необхідні дії для підтримки роботи мережі. Сюди відносяться: настройка серверів (почтових, клієнтських та багато інших),  настроювання приладів (маршрутизаторів, модемів та інших мережевих пристроїв), підтримка користувачів (відповіді на запитання,  допомога при налагоджуванні мережі та інше),  встановлення причин та усування несправностей у мережі, встановлення обладнання у місті та області, виїзд на місце, складання технічної документації та звітності.

3. Короткий опис змісту виконаної студентом роботи за весь період практики та отримані результати:

          За час проведення практики освоїв два нових пакети: Visio та NetViz.

Вивчення структури мережі та складання відповідне графічне відображення у пакеті Visio.

          За період проходження склав більше 15 схем розміщення обладнання у харківській області.

4.Формулювання технічної задачі, практичні результати вирішення якої в умовах вироб­ництва були передбачені індивідуальним завданням:

Складання технічної документації для подання звітів, розробка нових схем підключень районних вузлів зв’язку. Ознайомлення з найважливішими вузлів мережі «Інтернет».  Встановлення програмного забезпечення та його налагодження. Допомога при усуненні несправностей на станції.


5. Короткі теоретичні відомості, які складають основу практичної реалізації сформульованої задачі:

NetViz Professional - потужне рішення для документації керування даними з більшою кількістю даних і складною структурою в IT і бізнес-системах. Продукт забезпечує широкий діапазон варіантів для візуалізації комплексів даних в 2D й 3D графічних зображеннях. Маючи можливість зображення будь-якої складної системи й імпортування інформації з існуючих баз даних і таблиць, netViz Professional - зроблений інструмент для обробки IT і бізнес-даних. Для створення точного подання системи Ви можете не тільки створити діаграму, але й показати багаторівневі ієрархії, існування й характер зв'язків між об'єктами, вимоги або специфікації, пов'язані з кожним компонентом системи й т.д. Коротше кажучи, Ви можете побудувати свою модель у легкодоступному для розуміння візуальному поданні. Оскільки такі системи постійно змінюються, необхідна можливість виконання модифікацій й автоматичного одержання змін усюди в моделі. Кращий спосіб досягнення цього - об'єднання даних з різних джерел в одне консолідоване візуальне подання.

Microsoft® Office Visio® Professional 2003 – це потужний засіб візуалізації інформаційних систем. Широкий набір зручних і простих у використанні інструментів дозволяє створювати різноманітні блок-схеми й графіки.

Visio Standard 2003 пропонує зручний інструментарій для побудови бізнес-діаграм, що дозволяє візуально представляти поточні процеси в організації, оргструктуру, відомості про співробітників і виконувані проекти, планування приміщень.

Visio Professional 2003 пропонує інструментарій для побудови технічних і бізнес-діаграм, що дозволяє наочно представляти наявні концепції, дані й системи, а також створювати проекти нових систем. До складу Visio Professional 2003 входить набір бізнес-діаграм, наявний в Visio Standard 2003.

Документальний аналіз бізнес-процесів (документування й аналіз бізнес-процесів за допомогою спеціальних форм і шаблонів, що підтримують Business Process Management рпр - BPM)

Система коментарів (можливість додавання коментарів іншими користувачами)

Створення й використання технічних діаграм (розширені можливості роботи з базами даних, інженерними інструментами, локальними мережами й онлайн-сервісами по побудові об'єктів)

Конвертація (можливість конвертації даних в Microsoft Word, Microsoft Excel й XML)

Створення календаря (можливість конвертації календаря Microsoft Outlook у робітниче середовище Visio 2003)

6. Конкретний опис технічного вирішення поставленої задачі:

          Для початку керівник практики детально розповів мені устрій районного вузла зв’язку та показав мені усі складові пристрої РВЗ на практиці, розповів загальний принцип роботи. Потім розповів мені принцип креслення схеми РВЗ. Мої схеми використовувалися у реальному випадку заміни пристроїв ну РВЗ.

7. Висновки та пропозиції:

          За час практики поглибив свої знання в області комп’ютерних мереж та інформаційних технологій. Отримав опит праці на реальному підприємстві, роботі в команді. Вивчив нові програмні пакети, які допомагають сторювати графічні схеми мереж.

Похожие материалы

Информация о работе