Вивчення типу розподілу за допомогою критеріїв Пірсона та Колмогорова

Страницы работы

Содержание работы

МІНИСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНЕВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Звіт до лабораторної роботи №3

з курсу Планування експерименту та обробка експериментальних даних

Виконав:

Студент гр. КІТ-14в

Богачов О. С.

Перевірив:

Черних О. П.

Харків – 2006


Лабораторна робота №3

Тема: Критерії згоди.

Мета: вивчення типу розподілу за допомогою критеріїв Пірсона та Колмогорова, візуальна оцінка відповідності нормального розподілу.

Хід виконання роботи:

  1. Визначити тип розподілу для 4 виборок.

Завантажимо данні  data2.sf3  — відповідно варіанту(N=22=2)

У “Describe-destributions- destribution fitting” та вкажемо Х1.

Для Фішера та Хі квадрат —  Data not all greater than zero

Запишемо значення P-Value для Нормального та розподілу Ст’юдента.

Chi-Square: P-Value = 0,00427961;

Kolmogorov : P-Value = 0,294921;

Chi-Square: P-Value = 0,0437;

Kolmogorov : P-Value = 0,009;

Для Х2:

Fishera — Distribution could not be fit to this data

Запишемо значення P-Value для Нормального, Хі-квадрата  та розподілу Ст’юдента.

Chi-Square: P-Value = 0,669;

Kolmogorov : P-Value = 0,887;

Chi-Square: P-Value = 0,879;

Kolmogorov : P-Value = 0,923;

Chi-Square: P-Value = 0,0;

Kolmogorov : P-Value = 0,0;

Для Х3:

Запишемо значення P-Value для Нормального, Фішера, Хі-квадрата та розподілу Ст’юдента.

Chi-Square: P-Value = 0,255;

Kolmogorov : P-Value = 0,185;

Chi-Square: P-Value = 0,383;

Kolmogorov : P-Value = 0,712;

Chi-Square: P-Value = 0,0;

Kolmogorov : P-Value = 0,0;

Chi-Square: P-Value = 0,0;

Kolmogorov : P-Value = 0,0;

Для Х4:Fishera — Distribution could not be fit to this data

Запишемо значення P-Value для Нормального,Хі-квадрата та розподілу Ст’юдента.

Chi-Square: P-Value = 0,526;

Kolmogorov : P-Value = 0,983;

Chi-Square: P-Value = 0,0;

Kolmogorov : P-Value = 0,0;

Chi-Square: P-Value = 0,0;

Kolmogorov : P-Value = 0,0;

Загальна таблиця:

Розподілення

Х1

Х2

Х3

              Х4

Хі-квадрат

Колмагор.

Хі-квадрат

Колмагор.

Хі-квадрат

Колмагор.

Хі-квадрат

Колмагор.

Нормальне

0,004

0,295

0,669

0,887

0,255

0,185

0,526

0,983

Стьюдента

0,0437

0,0009

0

0

0

0

0

0

Хі-Квадрат

0,879

0,923

0

0

0

0

Фішера

0,383

0,712

Висновок з таблиці:гіпотеза виконується у вибірці Х1- за критерієм Колмогорова при нормальному розподіленні та критерієм Пірсона при розподіленні стьюдента; у вибірці Х2- за критерієм Колмогорова при нормальному розподіленні та розподіленні хі-квадрат; у вибірці Х3- за критерієм Пірсона при нормальному розподіленні та критерієм Колмогорова при нормальному розподіленні; у вибірці Х4- за критерієм Колмогорова при нормальному розподіленні.

NORMAL PROBABILITY PLOT

Висновок: вивчили тип розподілу за допомогою критеріїв Пірсона та Колмогорова, зробили візуальний аналіз твердження щодо розподілу експериментальних даних.

Похожие материалы

Информация о работе