Визначення типу розподілу за допомогою критерію Пірсона та Колмогорова, візуальна оцінка відповідності нормального розподілу

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНІЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Звіт до лабораторної роботи №3

з курсу «Планування експерименту та обробки експериментальних даних»

                                                                                                                        Виконала:

                                                                                                               ст.гр.КІТ-14в

                                                                                                                Білова В.І.

                                                                                                                Перевірив:

                                                                                                                Черних О.П.

ХАРКІВ – 2006

Тема: Критерії згоди.

Мета: Визначення типу розподілу за допомогою  критерію Пірсона та Колмогорова, візуальна оцінка відповідності нормального розподілу.

Опис ходу виконання:

Завантаживши дані з файлу data1.asf, обираємо пункт “Describe-Distribution-Distribution Fitting” та вказуємо ім’я вибірок. Далі виконуємо аналіз типу розподілів згідно методичних вказівок.

1.Перша вибірка:

Для нормального розподілення:

    

Для розподілення Стьюдента:

2.Друга вибірка:

Для нормального розподілення:

Для розподілення Стьюдента:

3. Третя вибірка:

Для нормального розподілення:

Для розподілення Стьюдента:

4. Четверта вибірка:

Для нормального розподілення:

Для розподілення extreme value:

Для  розподілення Стьюдента:

Х1

Х2

Х3

Х4

Тип

розп

К

Х2

К

Х2

К

Х2

К

Х2

Норм.

0,0703231

11,1998

0,0623695

5,5996

0,0632672

5,92016

0,105351

9,59976

Стьюд.

0,583844

152,32

0,116678

7,35996

0,998895

700,613

0,621171

213,44

Фиш.

       ---

---

---

---

----

----

----

----

Х2

     ---

----

---

---

----

----

----

----

2.За допомогою процедури “PlotExploratyPlotNormalPlobabilityPlot” побудуємо  графіки про нормальність розподілу:

Для вибірки 1:

Для 2 вибірки:

Для 3 вибірки:

Для 4 вибірки:

Висновок: Виконавши дану лабораторну роботу, визначили тип розподілу за  допомогою критерію Колмогорова, візуально оцінили відповідності нормалного розподілу за допомогою графіків NormalProbabilityPlot.

Похожие материалы

Информация о работе